Stockholms Läns Landsting

Trafiken igång på Nynäsbanan idag - övertygande polissatsning bakom beslutet (SL)

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 15:37 CEST

Efter att ha tagit del av polisens planerade insatser för att komma
tillrätta med problemen utmed Nynäsbanann har SL och Citypendeln gemensamt
beslutat att åter börja köra tåg på sträckan Västerhaninge - Nynäshamn redan från och med i eftermiddag.

Polisens planerade insatser har varit avgörande för beslutet att åter börja köra pendeltågstrafik mellan Västerhaninge och Nynäshamn. De polisiära insatserna i området får full kraft från och med i eftermiddag och därmed är den samlade säkerhetsmässiga bedömningen att ordinarie tågtrafik åter kan köras.

- Jag ser mycket positivt på polisens engagemang i frågan. För att
problemen ska lösas på lång sikt behövs dock även insatser från kommun,
skola, sociala myndigheter med fler, säger SLs säkerhetschef, Johan
Hedenfalk.

- Nu gäller det att alla parter mycket noga följer upp situationen och
utvecklingen kring Nynäsbanan. Problemen är långt ifrån lösta, men med
polisens insatser i ryggen känner jag mig trygg i att åter släppa på
trafiken. Skulle ytterligare sabotage riktas mot tågtrafiken kommer beslutet att omprövas, säger Johan Hedenfalk.

För ytterligare information kontakta:

Johan Hedenfalk, säkerhetschef, SL
070-786 18 85
Maria Adolfson, presschef, SL
070-786 15 50
Mickael Lindskog, informationschef, Citypendeln
070-762 27 00
Mats Nylén, informationsansvarig Södertörnspolisen
08-401 70 72
070-377 76 99