Vägverket

Trafiken ökade med 1,4 procent 1:a halvåret

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 09:06 CEST

Trafiken på det statliga vägnätet ökade 1:a halvåret 2004 med 1,4 procent jämfört med motsvarande period 2003 enligt Vägverkets mätningar.

Personbilstrafiken har ökat med 1,6 procent och lastbilstrafiken med 0,6 procent. De gångna 5 åren har ökningstakten varit 2,2 procent respektive 3,0 procent. Årets ökningstakt är därmed lägre än de senaste åren framför allt för lastbilstrafiken. I juni ökade trafiken med 0,1 procent.

Vägverkets system för skattning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet har varit i drift sedan 1976. Systemet baseras på ett 80-tal mätpunkter som valts ut enligt vetenskapliga (statistiska) urvalsprinciper vilket bl.a. innebär att skattade förändringar kan kvalitetsdeklareras*.
*Förändringen anges med ett intervall. För exvis personbilar på europavägar ligger det sanna värdet med 95 % säkerhet mellan +0,9 % och +2,9 %.


Ytterligare information lämnas av:
Gunnar Tunkrans, Vägverket Huvudkontoret, Borlänge tel 0243 – 759 01