Vägverket

Trafiken på E20 leds om

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 09:46 CEST

Under perioden 13-27 oktober kommer all trafik på E20 mellan Åkers trafikplats och Grundbro öster om Strängnäs att ledas om på väg 900 (gamla E20). Omledningen görs för att den nya motorvägen förbi Strängnäs ska kunna anslutas till nuvarande motorväg.

Under samma period kommer också Valsbergavägen (väg 912) att vara stängd för genomfartstrafik mellan Grundbro och Valsberga.
– Jag hoppas att trafikanterna har tålamod med vägbygget och de störningar omledningen orsakar de sista veckorna. Den 27 oktober öppnar vi den nya vägen, säger Per-Olof Borg, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.
Vägbygget har gått mycket bra och vägen kan därför öppnas sju månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

För mer information, kontakta Per-Olof Borg, projektledare , Vägverket Region Mälardalen, telefon 0152-253 68 eller 070-592 49 61.

Region Mälardalen
Informationsfunktionen: Postadress: Box 1140. 631 80 Eskilstuna.
Telefon: 016 - 15 70 00. Telefax: 016 - 15 70 05.
E-post: vagverket.esk@vv.se
Informationsansvarig: Pia Lundberg Telefon: 016 - 15 72 33.
Mobil: 070 - 560 66 80. Telefax: 016 - 15 70 80.
E-post: pia.lundberg@vv.se
Informatör: Jonas Karlsson Telefon: 016 - 15 70 55.
Mobil: 070- 384 85 90 Telefax: 016 - 15 70 80.
E-post: jonas.karlsson@vv.se