Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Trafiken på Gullmarsfärjan går som vanligt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 17:12 CET

[Pressmeddelande]
Vägverket, Länsstyrelsen och Färjerederiet är överens om att läget för transporter med farligt gods är hanterbart eftersom det gäller endast en begränsad tid. Inga särskilda restriktioner för farligt gods införs. Vid färjelägena kommer en särskild kö att skyltas för transporter med farligt gods, vilket kan innebära längre väntetider.

Sedan raset på E6 i Småröd inträffade har det tidvis varit problem med köer vid Gullmarsfärjan. Det gäller både personbilar och lastbilar där vissa lastbilar är lastade med farligt gods, till exempel petroleum.

Nu införs en separat kö för transporter med farligt gods vid varje färjeläge. Färjerederiet kommer att ha personal på plats som organiserar ombordlastning av transporter med farligt gods. Det kan innebära längre väntetider vid färjan men säkerställer att man uppfyller de krav som gäller.
De regler som finns för sådana transporter på färja är bland annat till för att skydda passagerare som åker med på de turer där farligt gods finns.

-Väntetiden kommer visserligen att påverkas men situationen blir ändå någorlunda acceptabel eftersom tidsperioden är begränsad. Väg E6 vid Småröd öppnas under mars månad, säger Marianne Nyberg, stf regionchef på Vägverket Region Väst.

Vägverket och Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen på Gullmarsfärjan.

Kontaktperson: rättschef Maria Wassén, Länsstyrelsens rättsenhet
tel: 031 – 60 50 4, mobil; 0703 – 99 26 92
Marianne Nyberg, stf regionchef Vägverket Region Väst
Tel: 031-63 51 05, mobil:070-6369045