Banverket

Trafiken släpps på mellan Lund C – Kävlinge

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 10:30 CEST

Banverkets arbete med att färdigställa Västkustbanan genom Lund pågår för fullt. Måndagen den 4 augusti öppnar Banverket åter järnvägen mellan Lund C och Kävlinge, som har varit avstängd i fem veckor.

Under avstängningen mellan den 30 juni och den 4 augusti har Banverket arbetat intensivt med bland annat schaktningsarbeten och omläggning av gas-, el- och teleledningar.

- Arbetet under sommaren har flutit på bra, säger Banverkets entreprenadingenjör Kjell Rydeker.

Banverket har arbetat på den västra sidan av det befintliga spåret. Arbetet fortsätter nu med markarbeten och bro- och tunnelbyggen. När detta är klart byggs det västra spåret.

Först nästa år flyttar arbetet över på den östra sidan av det befintliga spåret. Arbetet sker i olika etapper och förutom i sommar stängs banan av under några dagar direkt efter årsskiftet 2003/2004 samt under sommaren 2004. Hela utbyggnaden av dubbelspår mellan Lunds C och Kävlinge beräknas vara klar 2005.

- Vi har i god tid informerat de boende om sommarens arbete genom möten och utskick. Detta har gett resultat eftersom de flesta boende har visat stor förståelse trots buller och störningar, säger Kjell Rydeker.

Dubbelspårsutbyggnaden kommer att innebära stora lättnader för tågtrafiken till och från Västkustbanan. Utbyggnaden kommer dessutom att leda till en tystare boendemiljö längs med Västkustbanan. Om allt går enligt nu gällande planer kommer tågtrafiken att rulla på den nya banan sommaren 2005.