Västtrafik

​Trafikinformation: Inställda tåg Tanum-Strömstad 17 augusti – 6 september

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 07:00 CEST

På grund av ett spårbyte mellan Överby och Skee ersätts tågtrafiken mellan Tanum station och Strömstad station av bussar 17 augusti – 6 september.

Ersättningsbussarna kör via samtliga mellanliggande stationer, förutom enstaka bussar som kör direkt mellan Tanum och Strömstad i båda riktningarna. Av säkerhetsskäl får inga cyklar medföras på ersättningsbussarna.

Här stannar bussarna:
Tanum: parkeringen intill stationsområdet.
Överby: parkeringen intill stationsområdet.
Skee: hållplatsläge A framför stationen.
Strömstad: hållplatsläge 14 norr om stationshuset.

Vi ber våra resenärer vara uppmärksamma på att bussarna avgår tidigare än tågens ordinarie tider. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med de nya tiderna. På Västtrafiks webbplats finns bussarnas tidtabeller dessutom att läsa och ladda ner.

För mer information:
Så ersätts tågen mellan Tanum och Strömstad

Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.