Västtrafik

Trafikinformation: nya vändspår byggs i Alingsås

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 13:56 CEST

I samband med att Trafikverket bygger två nya vändspår vid Alingsås station påverkas tågtrafiken på Västra stambanan. Under helgen 2–3 september kommer tågtrafiken att ersättas med buss på sträckan Alingsås–Lerum.

Projektet beräknas pågå under ett års tid och är en av Trafikverkets punktinsatser för att öka kapaciteten på Västra stambanan. Arbetet innebär bland annat att ett nytt vändspår byggs vid Alingsås station för att pendeltågen ska kunna vända utan att störa annan tågtrafik. På sikt ska insatserna minska trafikstörningarna på banan och förbättra pendlingsmöjligheterna till Alingsås. Under arbetets gång krävs ett antal trafikavbrott och bussar kommer då att ersätta tågtrafiken på sträckan. Dessa avstängningar kommer framför allt att ske under helger. Under arbetet kommer spår tre i Alingsås att vara avstängt för trafik.

Under helgen den 2–3 september körs ersättningsbussar på sträckan Alingsås–Lerum och omvänt. Två linjer kommer att trafikera sträckan; en direktbuss kör mellan Alingsås och Floda och en buss kör via Norsesund och Västra Bodarna. Inga ytterligare totalavstängningar kommer att krävas under 2017.

Pendelparkeringen flyttas
I samband med att Trafikverket utför arbetet kommer pendelparkeringen vid Järnvägsgatan periodvis vara avstängd helt eller delvis, då den används som uppställningsplats. Alingsås kommun har därför hyrt de två översta planen i parkeringshuset Estrad som ligger i anslutning till Alingsås station. Totalt skapas 114 tillfälliga och avgiftsfria pendelparkeringar som ersättning för de 120 platser som försvinner vid Alingsås station. Då Estrad är ett parkeringshus är det viktigt att tänka på att det har öppet mellan 06-23. Övriga pendelparkeringar i Alingsås påverkas inte av arbetet.

Enskilda avgångar ställs in
Från den 4 september och året ut kommer några enskilda avgångar att ställas in. Dessa kommer inte att ersättas utan resenärer hänvisas till nästa avgång.

Västtåg 3522 Göteborg C – Alingsås station klockan 05:20
Västtåg 13586 Floda station – Alingsås station klockan 06:50
Västtåg 3597 Alingsås station – Floda station klockan 07:55

Mellan den 2–4 september påverkas också regiontågtrafiken av byggnationen en ny plattform i Herrljunga, vilket också är en insats för att effektivisera tågtrafiken på Västra stambanan.

Under tiden som arbetet pågår finns det ingen möjlighet att medföra cyklar ombord på ersättningsbussarna. Det är också viktigt att tänka på att ersättningsbussarna kan komma att avgå tidigare än tågens ordinarie tidtabell. Se Västtrafiks hemsida eller reseplanerare för mer information om ersättningstrafiken. Mer information om banarbetet finns på Trafikverket.se

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.