Västtrafik

Trafikinformation: Stort spårarbete vid Domkyrkan i sommar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 14:59 CEST

På söndag startar ett omfattande spårarbete som kommer att påverka samtlig kollektivtrafik som går via Domkyrkan. Arbetet kommer att pågå hela sommaren fram till och med den 4 augusti.

Det är Göteborgs Stad som ska byta ut spåren och samtidigt påbörja förberedelserna för att dra spår ned mot skeppsbron. Under tiden som arbetet vid Domkyrkan pågår kommer det inte gå någon kollektivtrafik längs Västra Hamngatan. De spårvagnslinjer som påverkas är linjerna 1, 2, 6, 9 och 11 samt stombusslinje 16, 19 och 25. 

Linjerna 1, 9 och 11 kommer istället att gå via Valand och Vasaplatsen mot Järntorget. Eftersom man istället kör via Vasastan behöver Västtrafik också justera spårvagnslinje 10 för att avlasta Vasagatan. Under spårarbetet kommer linje 10 därför att gå från Valand via Korsvägen för att sedan återta sin ordinarie körväg vid Chalmers. Busslinjerna 16 och 19 kommer att gå längs Östra hamngatan via Valand till Vasaplatsen. Även linje 25 kommer att gå längs Östra Hamngatan.

Arbetet innebär också att spårvagnslinje 2 och 6 kommer att delas i två delar. Linje 2 kör sin ordinarie väg genom Annedal ner mot Grönsakstorget, där den blir linje 6 och svänger tillbaka till Järntorget. Därefter kör den via Linnéplatsen, Sahlgrenska, Chalmers och Korsvägen till Bergsjön. I omvänd riktning blir det tvärtom och linje 6 blir linje 2 vid Grönsakstorget och kör sedan via Vasaplatsen, Annedal och Linnéplatsen till Högsbotorp.

Från Mölndal kör Iinje 2 sin ordinarie väg till Drottningtorget, där den sedan blir linje 6 och kör mot Hisingen och vidare mot Länsmansgården. I omvänd riktning blir linje 6 linje 2 vid Nordstan och kör därefter mot Drottningtorget och vidare mot Mölndal via Korsvägen. 

Övriga spårarbeten
16 juni påbörjas ett arbete som berör Aprilgatans hållplats på linje 6. Hållplatsen kommer att vara indragen 16 juni – 17 augusti. Resenärer hänvisas till Januarigatan och linjen fortsätter därefter till Bergsjön.

24 juni – 7 juli pågår ett kontaktledningsarbete på sträckan Gamlestadstorget-Angered. Berörda spårvagnslinjer är 4, 8 och 9. Buss kommer att ersätta på indragen sträcka.

22 juli – 4 augusti byggs en ny vändslinga vid Nymånegatan som gör att spårvagnslinjerna vänder vid Bellevue. Berörda spårvagnslinjer är 6, 7 och 11. Buss kommer att ersätta på indragen sträcka.  

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99 

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.