Stockholms stad

Trafikkontoret om misstänkt bedrägeri: – Allvarligt och oacceptabelt

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 15:47 CEST

Under våren startade Skatteverket en förundersökning om ekonomisk brottslighet där trafikkontorets verksamhet är berörd. Utredningsarbetet har fortgått under sommaren och trafikkontoret har haft löpande kontakter med utredarna på Skatteverket.

– Jag ser mycket allvarligt på det här, säger trafikdirektören Per Anders Hedkvist. Så fort vi fick kännedom om brottsutredningen – i juni – tillsatte vi en egen utredning med stöd av både interna och externa revisorer (KPMG och Ernst & Young).

– Vi har vidtagit åtgärder för att säkra stadens pengar bl a genom att vi stoppat fakturor, och att vi under den pågående slutregleringen av projektet erhållit återbetalning av redan betalda fakturor som efter en noggrann kontroll visat sig ha oklara underlag. Slutregleringen är ännu inte avslutad.

– Vi ser nu över våra interna rutiner och processer. Om det visar sig att dessa inte varit tillräckliga kommer vi att rätta till detta omedelbart.

Trafikkontoret har också i samband med utredningen stängt av en medarbetare från sitt arbete.

Kontaktperson
Mats Freij, Trafikkontoret
08-508 261 60
mats.freij@stockholm.se