Stockholms stad

Trafikminskningen består. Länsinvånarna upplever mindre problem med trängsel i biltrafiken.

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 11:13 CET

Miljöavgiftskansliet, Litti le Clercq, Telefon: 08 – 508 299 68

TRAFIKMINSKNINGEN BESTÅR. LÄNSINVÅNARNA UPPLEVER MINDRE PROBLEM MED TRÄNGSEL I BILTRAFIKEN.

Minskningen i biltrafiken till och från innerstaden under Stockholmsförsökets andra månad består. Nedgången under februari var ca 20-25 procent jämfört med höstvardag 2005. Trafiken på Essingeleden var ungefär oförändrad jämfört med samma tidsperiod för ett år sedan. SL hade under februari 20 000 fler resenärer per dag, jämfört med samma månad förra året.

Införandet av trängselskatt synes inte ha fått någon negativ påverkan på handeln totalt i innerstaden. Vissa butiker visar ökad omsättning, andra minskad.

Andelen länsbor som upplever problem med trängsel i biltrafiken har sjunkit. Under hösten ansåg ca 50 procent att det fanns mycket stora problem, i januari var siffran 25 procent och i februari 17 procent.

Mätresultaten visar att trafikeffekterna består. Vi är positivt överraskade att försöket hittills har fungerat så bra: trafiken flyter, tekniken och betalningarna fungerar och det är få överklaganden, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.

Analysgruppens sammanfattning av Stockholmsförsökets effekter under februari finns på www.stockholmsforsoket.se under Utvärdering och mätningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Litti le Clercq, Projektledare Information Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 299 68, mobiltel 070 - 47 299 68 Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 296 25, mobiltel 070 - 47 296 25 Tekn dr Jonas Eliasson, trafikforskare Transek, mobiltel 070 – 320 63 05