Vägverket

Trafiknykterhetens dag den 23 oktober 2003 - en nationell manifestation

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 15:32 CEST

Varje dag kör ca 14 000 onyktra bilförare på landets vägar

Alkoholkonsumtionen – rattfylleriet – ökar i hela landet

Även i Norrbottens län ökar rattfylleriet, som riket i övrigt och flera
alkoholrelaterade dödsolyckor har inträffat under året

– Nästan alla har en stark negativ inställning till alkohol i samband med bilkörning, enligt den
av Vägverket genomförda undersökningen (http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/trafiksakerhet/lista.htm) i Norrbottens län och Västerbottens län, men lika fullt ökar antalet rattfyllerister på våra vägar. Vi uppmanar därför alla att ta tydlig ställning mot rattfylleriet, säger Gunder Eriksson, Trafikpolisen i Norrbottens län.

Initiativtagare till manifestationen, som kulminerar den 23 oktober 2003 med Trafiknykterhetens dag är MHF och Rikspolisstyrelsen. Polisen och Vägverket gör nu en gemensam manifestation mot rattfylleriet. I en kampanj med annonser, affischer, broschyrer och TV-reklam går man tillsammans ut med budskapet: ”Livet är skönt – Kör nykter” och Polisen kommer också att göra en massiv insats med alkoholkontroller längs vägarna och på utvalda platser i Norrbottens län.

NTF, MHF, Snowfed och deras medlems- och frivilligorganisationer kommer också att medverka i kraftsamlingen mot rattfylleriet genom att finnas på plats vid systembolag, stormarknader och torgplatser för att informera om rattfylleriets negativa följder.

För ytterligare information, var vänlig kontakta: Gunder Eriksson, Trafikpolisen i Norrbottens län.
Tfn.vx 0920-29 50 00, e-post; polismyndigheten@norrbotten.police.se

Håkan Lundgren, Vägverket Region Norr, tfn.vx 0920-24 37 00, e-post: hakan.lundgren@vv.se