Vägverket

Trafiknykterhetens dag den 23 oktober 2003 – en nationell manifestation

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:14 CEST

• Varje dag kör mer än 14 000 onyktra bilförare på landets vägar.
• Alkoholkonsumtionen ökar i hela landet.
• I Stockholms län och på Gotland ökar rattfylleriet, som i riket i övrigt, och flera alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor har inträffat under året.

För att komma tillrätta med problemet satsar polisen extra resurser på att intensifiera trafikövervakningen i regionen. I samarbete med Vägverket informeras trafikanterna om att vissa vägavsnitt är särskilt olycksdrabbade och att en intensifierad trafikövervakning pågår. Polisen kommer under hösten även att genomföra ett antal stora trafikkontroller som inte förannonseras.

– I Stockholms län kommer fler än 100 trafikpoliser att vara ute på vägarna på torsdag för att genomföra kontroller.

I en tredjedel av alla dödsolyckor i länet var antingen föraren eller en oskyddad trafikant alkohol- eller drogpåverkad. Även oskyldiga drabbas av dessa olyckor, därför är det viktigt för oss att motverka alkohol och droganvändning, säger Tord Ahlborg, chef för regionala trafikpolisen.

Initiativtagare till manifestationen är MADD - Mothers Against Drunk Driving, MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande. I morgon arrangeras en öppen manifestation på Mynttorget i Stockholm mot rattfylleriet. Framför allt kommer offrens perspektiv att lyftas fram. Syftet är att väcka politiker, lagstiftare och allmänheten mot det ökade rattfylleriet. Manifestationen stöds av Polisen, Vägverket och Alkoholkommittén.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Tord Ahlborg, chef för regionala Trafikpolisen i Stockholms län
Tfn. 08-401 77 00

Dick Gahnberg, projektledare, Vägverket Region Stockholm
Tfn. 08-757 66 00