Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Trafikolyckor och unga män: inför normutmanande killgrupper i skolan

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 09:35 CEST

Riksorganisationen Män för Jämställdhet föreslår att skolan inför  normutmanande killgruppsprogram för att förebygga trafikolyckor orsakade av unga män.

I helgen omkom två unga män i en trafikolycka på Munsö utanför Stockholm. De hade "surfat" på taket på en bil som framfördes av en berusad ung man.

I pressens rapportering kring olyckan framgår att forskningen sedan länge fastlagt sambanden mellan vissa normer för manlighet, risktagande och olyckor. Vi tycker att det är konstigt att denna kunskap ännu inte har gjort något avtryck i åtgärder från politikens eller myndigheters håll.

Trafikolyckor är bara ett exempel av flera på hur vanligt förekommande sociala mansnormer bidrar till svåra problem för unga män själva liksom för samhället i stort. Höga självmordstal bland unga män, drogmissbruk och doping, våld unga män emellan, våldtäkter och våld mot kvinnor, dåliga resultat i skolan är alla exempel på problem som kan kopplas samman med makt- och risksökande sociala mansnormer.

Vi konstaterar att det idag finns lovande belägg för att det går att förändra denna typ av mansnormer. Det behövs olika insatser över tid riktade bland annat till pojkar och unga män. En insats är grupputbildningsprocesser som bygger på att skapa trygga miljöer för att öppet diskutera och ifrågasätta sociala mansnormer baserade på makt- och riskbeteenden.

Män för Jämställdhet föreslår därför - som en insats av flera - att skolan inför ett normutmanande killgruppsprogram med ambitionen att förebygga flera av de ovannämnda samhällsproblemen.

För mer information:

Tomas Wetterberg, ordförande, tomas.wetterberg@comhem.se eller
070 515 7950

Klas Hyllander, organisationssekreterare, klas.hyllander@mfj.se eller
08 519 714 15