Västtrafik

Trafikplan 2014 beslutad

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 15:12 CEST

Västtrafiks styrelse fattade idag beslut om de övergripande trafikförändringar som genomförs vid tidtabellsskiftet i december 2013. 

2012 gjordes de största satsningarna någonsin på kollektivtrafiken för att klara tillströmningen av nya kunder i samband med att trängselskatten infördes. Den positiva utvecklingen håller i sig och för att klara de fortsatta resandeökningarna behöver Västtrafik effektivisera trafiken.

– Det behövs satsningar på fler och bättre resmöjligheter i de områden där efterfrågan är som störst. Då måste vi göra effektiviseringar under tider när få reser med kollektivtrafiken, säger Andreas Almquist, utvecklingschef Västtrafik. 

Västtrafik har främst sett över och effektiviserat befintlig trafik. I de fall avvecklingen av en linje varit nödvändig och parallell trafik saknats, har ett minsta serviceutbud garanterats med hjälp av Närtrafik eller anropstyrd trafik. Hänsyn har också tagits till skol- och arbetspendlingen.

– Vi har i första hand justerat trafikutbudet under kvällar, helger och andra ledigheter, säger Andreas Almquist. 

I Trafikplan 2014 finns också några satsningar på utökad trafik, men de gäller enbart på linjer där det idag råder kapacitetsbrist. De åtgärder som föreslås i Trafikplan 2014 innebär kostnadsbesparingar för Västtrafik på cirka 47 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 1 procent av de totala trafikkostnaderna.  

För information om de planerade åtgärderna, se bifogat dokument Trafikplan 2014.

För mer information:
Andreas Almquist, utvecklingschef 0705-62 92 11
Camilla Holtet, avdelningschef trafik 0705-21 82 13
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.