Västtrafik

​Trafikplan 2016 – fortsatta kollektivtrafiksatsningar i regionen

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2015 07:00 CEST

Västtrafik har nu beslutat om den årliga trafikplanen för 2016, där det framgår vilka trafikförändringar som är planerade att genomföras under året. Trafikplanen innebär satsningar och förbättringar för 43 mnkr, samt ytterligare 30 mnkr för att kunna hantera omläggningar och förstärkningstrafik.

I Trafikplan 2016 uppgår trafikförändringarna till en nettokostnad på totalt 73 mnkr. Ett stort arbete har lagts ned för att säkerställa att resurserna används så klokt som möjligt, och satsas där kunderna bäst behöver dem.

– Efter de stora satsningar på kollektivtrafiken som gjordes 2013, då resandet ökade med 8 procent, är det roligt att kunna fortsätta ta steg i utvecklingen mot ett fördubblat resande fram till år 2025. Då krävs att vi använder våra resurser så smart som möjligt, och är lyhörda för kundernas önskemål, säger Lars Holmin, Västtrafiks styrelseordförande.

I 2016 års trafikplan görs satsningar på tågtrafiken för att följa Västra Götalandsregionens Målbild tåg 2035. Tågtrafiken utgör en viktig grund i trafiken och skapar förutsättningar för kunder att resa långa sträckor i regionen, vilket i sin tur bland annat bidrar till en större arbetsmarknadsregion. Tågtrafiken får på många sträckor ett ökat utbud under kvällar och helger.

För att erbjuda kunderna en högre pålitlighet i trafiken och minskad risk för ståplatser under bussresan görs en del extrainsatta turer om till ordinarie turer.

Exempel på andra nyheter är den nya linje 120 mellan Göteborg och verksamhetsområdet Viared utanför Borås, linje 302 mellan Tidaholm-Falköping som får utökat utbud med bra passning med tågen i Falköping, linje 61 mellan Vänersborg-NÄL-Trollhättan-Stallbacka som får utökat utbud för de som arbetspendlar till sjukhuset NÄL, samt Blå Express mellan Särö-Göteborg-Gråbo som får utökat utbud med fler resmöjligheter och bättre plats ombord. Dessutom kommer Närtrafiken, utifrån Landsbygdsutredningen, att fortsätta utvecklas. Redan nu har 38 av regionens 49 kommuner Närtrafik, och under 2016 införs Närtrafik i ytterligare kommuner som idag saknar detta. Vilka som kommer att bli aktuella är i dagsläget inte beslutat, men fortsatt arbete görs under hösten.

Alla trafikförändringar finns sammanställda och beskrivna per delregion (Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen) i bilaga till trafikplanen. För lokala uppgifter hänvisar vi i första hand till denna, och för övriga frågor till Västtrafiks presstjänst som förmedlar vidare kontakter.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.