Mjölby kommun

Trafikplan för inomkommunal kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:06 CET

Kommunstyrelsen har beslutat att behålla befintlig inomkommunal kollektivtrafik för 2007/2008 med enbart mindre justeringar.

Från och med trafikåret 2004/2005 ersattes baslinjenätet och övrigt nät av en regional kollektivtrafik som landstinget ansvarar för samt en inomkommunal kollektivtrafik som respektive kommun ansvarar för.

Denna förändring medförde att linje 653 mellan Mjölby och Mantorp och linje 662 mellan Mjölby och Skänninge blev inomkommunala linjer.

Förutom ovanstående linjer ansvarar kommunen sedan tidigare för tre tätortslinjer och sju 7 landsortslinjer.
Förändringar i den inomkommunala kollektivtrafiken

Under de senaste åren har följande förändringar genomförts i den inomkommunala kollektivtrafiken:

* Mjölby tätortstrafik har utökats till kl. 18.00 vardagar
* Mjölby tätortstrafik har minskats vad avser tidiga och sena turer lördagar och söndagar
* förutom en tur har trafiken på linje 662 lagts ner
* antalet turer mellan Önnebo och Mjölby har minskats
* linjerna 666 och 667 har ersatts med en ny linje mellan Skänninge-Skeppsås- Mantorp
* linje 653 har utökats med en tur i veckan till Viby kyrka samt
* turutbudet på linje 653 har minskats med tre dubbelturer lördagar och söndagar.

Nettokostnaden för den inomkommunala trafiken inklusive indexuppräkning beräknas uppgå till cirka 6,2 miljoner kronor för trafikåret 2007/2008.

Förutom ovanstående trafik kommer Mjölby kommun att delfinansiera linje 655 mellan Sommen och Mjölby som från och med trafikåret 2005/2006 bekostas av Boxholms kommun. Mjölby kommuns del av kostnaden beräknas uppgå till cirka 390 000 kronor.
Översyn av samhällsbetalda transporter

Tekniska kontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen den 26 januari 2005, tillsammans med Östgötatrafiken genomfört en översyn av samtliga samhällsbetalda transporter inom Mjölby kommun. Ett förlag till fortsatt arbete har framtagits i samarbete med skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen med inriktning på att eventuella förändringar ska genomföras vid halvårskiftet 2008 då samtliga färdtjänst- och skolreseavtal går ut.
Dubbelspårsutbyggnaden påverkar

I övrigt kommer mindre justeringar i linjesträckningen att ske. Man kan också konstatera att under perioden 1 mars till 30 september 2007 kommer alla samhällsbetalda transporter att kraftigt påverkas av dubbelspårsutbyggnaden mellan Mjölby och Motala.