Vägverket

Trafikplats Västberga invigs

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 15:20 CET

Torsdagen den 4 december invigs trafikplats Västberga av gatu- och fastighetsdirektör Olle Zetterberg, Stockholms stad och generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket.

För att höja trafiksäkerheten på E 4/E 20 vid Västberga har en omfattande ombyggnad skett. Av- och påfarterna till Liljeholmen/Hornstull har flyttats till ett nytt läge söder om trafikplatsen, varifrån trafikanterna kommer att köra på nya ramper parallellt med Essingeleden. Med ombyggnaden kommer även framkomligheten att förbättras med bl a minskade köer.

Arbete pågår med att införa systemet MCS, Motorway Control System utmed Essingeleden ner till Bredäng. Detta kommer att leda till en jämnare trafikrytm och minskar på så sätt köbildningen och upphinnandeolyckorna.

Det lokala vägnätet intill E 4/E 20 har även förbättrats genom att en cirkulationsplats har byggts i korsningen Västbergavägen och Kontrollvägen. Utmed Kontrollvägen har en rad trafiksäkerhetsåtgärder genomförts.

Miljöåtgärder
I ombyggnaden har även ingått att se över de befintliga bullerskydden och komplettera med nya. De nya broarna har fått bullerskydd av genomskinligt material. Träd och buskar planteras utmed sträckor och kring trafikplatsen för att förbättra den visuella miljön.

Kostnader
Kostnaderna för ombyggnaden har uppgått till 145 miljoner kronor inklusive åtgärder på stadens vägnät.

Ombyggnaden har utförts av entreprenören AF Anläggning AB.

Program för invigningen
Kl 11.15 samling vid Telefonplan utanför Tunnelbanan för gemensam färd med buss (av trafiksäkerhetsskäl) till invigningsplatsen
Kl 11.30 klipps band och en sten kommer att avtäckas

För mer information kontakta
Projektledare Kent Sahlman, Vägverket Region Stockholm,
Telefon: 08-757 67 170, mobil: 070-537 67 17

Region Stockholm