MHF

Trafikpolisen i Jönköping får MHF:s Polispris

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2015 06:00 CEST

MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund tilldelar Trafikpolisen i Jönköping MHF:s Polispris ”Ingen ska dö av rattfylleri”.

Trafikpolisen i Jönköping bedriver ett effektivt arbete för att beivra trafikbrott och öka trafiksäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Kontroller och möten med trafikanter leder till en ökad trafiksäkerhet och bidra till att bekämpa rattfylleribrotten i trafiksystemet. Arbetet med att komma åt den grova brottsligheten som bedrivs hos trafikpolisen i Jönköping ger synergieffekter inom trafiksäkerhetens arbetsområde och gör att man upptäcker handel med alkohol och droger som utan denna insats skulle kunna ökat rattfylleriet.

En annan viktig arbetsuppgift är kontrollen av tunga fordon vilket leder till att man inte bara upptäcker olika brister på fordonet utan också upptäcker brott mot kör och vilotider, överlast, olagliga förarkort, rattfylleri samt införsel av droger och alkohol.

Kontrollen och synligheten i trafikmiljön gör att trafikpolisen i Jönköping medverkar till förebyggande trafiksäkerhetsverksamhet vilket bidrar till bättre regelefterlevnad och en ökad trafiksäkerhet som leder till att nollvisionens mål om att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken kan uppfyllas.

Trafikpolisen i Jönköping arbetsinsats bidrar till att MHF:s mål om att, ingen ska dö av rattfylleri, kan förverkligas genom en bra synligt och väl utfört arbete.

Priset delas ut vid MHF:s förbundsmöte 4 oktober 2015, ca kl 11:30.

Maria Bergström, Förbundsordförande MHF

Kontakt:

Göran Sydhage, VD MHF, 0765-48 97 19, goran.sydhage@mhf.se

Maria Bergström, Förbundsordförande MHF, 021-503 41 maria.bergstrom@mhf.se

Micke Valier, kommunikationsansvarig MHF, 0765-48 97 20, micke.valier@mhf.se

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 20 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.