Fly Me AB

Trafikrapport för FlyMe januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:32 CET

Under januari uppvisar utrikestrafiken en fortsatt starkt tillväxt mot föregående år.
Dock var kapacitetsökningen större än trafikutvecklingen vilket resulterade i en lägre
kabinfaktor. FlyMe fortsätter med balanseringen av trafikprogrammet mellan utrikesoch
inrikesverksamheten innevarande vinter i syfte att förbättra
kapacitetsutnyttjandet, d v s kabinfaktorn.

Januari 2006 opererades linjen Arlanda – Helsingfors vilket inte är fallet januari 2007.

Inrikestrafiken visar en nedgång i både produktion och trafik men med ett bättre
kapacitetsutnyttjande mot januari föregående år. Januari 2006 opererades linjen
Arlanda-Östersund vilket inte är fallet januari 2007. Rensat för den produktionen ökar
ASK och RPK för inrikes med 5 procent respektive 13 procent. FlyMe har fått en bra
respons på det förbättrade inrikesprogrammet fr o m 8 januari i år.

För den totala linjetrafiken var kabinfaktorn 52,8 procent.

- Trafikprogrammet utrikes har till en viss grad varit överdimensionerat innevarande vinter
och balansering av beflygningen sker därför successivt under kvartal 1. Bokningsingången
för det nya trafikprogrammet med start kvartal 2 ser gynnsamt ut, säger Finn Thaulow,
koncernchef för Fly Me Europe AB.

- I en fortsatt hårt konkurrensutsatt inrikesmarknad är det glädjande att se att FlyMe ökar i
affärssegmentet, bland annat genom vårt Flex-pris som är ett riktigt lågprisalternativ för
tjänstresenären med behov för flexibilitet. FlyMe fortsätter också att skapa nya värden för
detta segment i produktkedjan, säger Mats Jacobsson, kommersiell direktör för Fly Me
Europe AB.

FlyMe Total linjetrafik, tabell finns på http://www.flyme.com/se/om%5Fflyme/arkiv/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyposition=10&cat_id=435&ew_10_a_id=657

I trafikrapporten för januari 2007 jämför FlyMe siffrorna för årets inrikestrafik med förra årets
inrikestrafik. Utrikestrafiken följer samma princip.

I januari 2006 hyrde FlyMe dessutom ut charterkapacitet som inte ingår i ovanstående 2006 års
siffror. Uppgifter om FlyMe’s chartertrafik 2006 finns att hämta i trafikrapporter publicerade på
www.flymeeurope.com

För mer information kontakta:

Finn Thaulow,
Koncernchef, Fly Me Europe AB
finn.thaulow@flyme.com
Mobil: +46 (0)732 06 04 02
www.flyme.com

Mats Jacobsson,
Kommersiell direktör, Fly Me Europe AB
mats.jacobsson@flyme.com
Mobil: +46 (0)732 06 04 15
Tel vxl: +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com

FlyMe är Sveriges lågprisflyg. Med Landvetter som bas erbjuder FlyMe direktflyg till och från
14 europeiska storstäder och semesterdestinationer. Med Stockholm Arlanda som bas flyger
FlyMe till och från Göteborg och Malmö samt till Nice och Alicante. Från och med den 25
mars 2007 utökas trafiken från Stockholm Arlanda till att innefatta även Luleå och Rom.
Malmö Sturup utökas från och med den 25 mars med destinationerna Nice, Alicante och
Bologna. FlyMe är listat på Stockholmsbörsens First North.