Fly Me AB

Trafikrapport för FlyMe oktober 2006 – fortsatt stark tillväxt för utrikesflyg

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:55 CET

I trafikrapporten för oktober 2006 jämför FlyMe siffrorna för årets inrikestrafik med förra årets inrikestrafik, utrikestrafiken följer samma princip. Under oktober fortsatte utrikestrafiken att utvecklas starkt och kabinfaktorn var 71 procent. För den totala linjetrafiken var kabinfaktorn 65,9 procent.

Finn Thaulow, VD Fly Me Europe AB, kommenterar rapporten för oktober:
- Det är glädjande att konstatera att den totala trafiken fortsätter att öka mer än ökningen som har skett i kapaciteten jämfört med oktober förra året. Utrikestrafiken från Göteborg visar en stark tillväxt med 71 procents kabinfaktor. Det utgör en bra grund för FlyMe’s fortsatta utrikesexpansion, som börjar från Stockholm nu i november med destinationerna Alicante och Nice .

Mats Jacobsson, Kommersiell direktör Fly Me Europe AB, fortsätter:
- Inrikesverksamheten präglas av stor konkurrens. För att ta ytterligare marknadsandelar har FlyMe under oktober lanserat en ny prisstruktur, Flex och Low Flex, som har fått ett positivt mottagande hos våra kunder. Dessutom introducerades ett klippkort för dem som ofta pendlar med inrikesflyg. Målsättningen är att fortsätta att växa som en lågprisaktör även inom affärsresesegmentet, där FlyMe har en mycket konkurrenskraftig produkt vad gäller tidtabell, frekvens, service och pris.

FlyMe Total linjetrafik

Linjetrafik inrikes
Oktober 2006
Oktober 2005
Förändring


ASK (000)
47 667
33 345
43,0%

RPK (000)
28 112
22 104
27,2%

Kabinfaktor
59,0%
66,3%
- 7,3 p e

Antal passagerare (000)
55,7
43,1
29,2%

Linjetrafik utrikes
Oktober 2006
Oktober 2005
Förändring


ASK (000)
65 616
7 543
769,9%

RPK (000
46 574
3 759
1 139,0%

Kabinfaktor
71,0%
49,8%
21,2 p e

Antal passagerare (000
26,0
9,0
188,9%

Linjetrafik total
Oktober 2006
Oktober 2005
Förändring


ASK (000)
113 283
40 887
177,1%

RPK (000)
74 686
25 864
188,8%

Kabinfaktor
65,9%
63,3%
2,6 p e

Antal passagerare (000)
81,7
52,1
56,8%

I oktober 2005 hyrde FlyMe dessutom ut charterkapacitet som inte ingår i ovanstående 2005 års siffror. Uppgifter om FlyMe’s chartertrafik 2005 finns att hämta i trafikrapporter publicerade på www.flymeeurope.com

För mer information kontakta:

Finn Thaulow, Koncernchef, Fly Me Europe AB
finn.thaulow@flyme.com
Mobil: +46 (0)732 06 04 02
www.flyme.comMats Jacobsson, Kommersiell direktör, Fly Me Europe AB
mats.jacobsson@flyme.com
Mobil: +46 (0)732 06 04 15
Tel vxl: +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com