Aktiebolaget Åkerikonsult

Trafiksäkerhet – en lönsam affär

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 09:00 CEST

Ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete bidrar till företagets lönsamhet. Det konstateras i en undersökning utförd av Sveriges Åkeriföretag där 141 åkeriföretag med systematiskt trafiksäkerhetsarbete har tillfrågats.

I undersökningen som utfördes i februari i år konstateras att flertalet av företagen nått sina trafiksäkerhetsmål:

Hög eller högsta måluppfyllelse anges

  • för bilbältesanvändning av 85 procent,
  • följer hastighetsbestämmelserna av 84 procent,
  • följer överlastbestämmelser 85 procent,
  • för felfria fordon 82 procent,
  • följer  kör- och vilotidsbestämmelser 71 procent och
  • för minimering av olyckshändelser 88 procent.

Dessutom anger 84 procent av företagen att trafiksäkerhetsarbete bidrar till kundnöjdhet och 72 procent att det bidrar till företagets lönsamhet.

– Vår slutsats är att systematiskt trafiksäkerhetsarbete baserad på kända ISO ledningsprinciper ger ett mycket bra utfall, både för företaget själv, men naturligtvis också för samhället. Att även företagets kunder är nöjda gör att alla är vinnare i trafiksäkerhetsarbetet, säger Mårten Johansson teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Företagen i undersökningen har också fått tillfälle att ge sina viktigaste råd till andra trafikanter för att höja trafiksäkerheten:

  • Använd bälte och kör lugnt
  • Respektera alla i trafiken
  • Tidsvinsten blir inte så stor om man ökar hastigheten. Så håll hastigheten.
  • Föregå med gott exempel.

 Sveriges Åkeriföretag tog år 2003 fram en trafiksäkerhetsstandard baserad på ledningsprinciperna i ISO 14001 och har certifierat ett stort antal företag enligt denna standard. I genomsnitt har dessa företag 6 års erfarenhet av certifierat trafiksäkerhetsarbete. Nästan alla är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Företagen som deltagit i undersökningen sysselsätter ca 7800 anställda direkt eller indirekt via samverkansformer som gemensam marknadsorganisation, exempelvis lastbilcental.

Från år 2012 certifierar Sveriges Åkeriföretag ledningssystem för trafiksäkerhet enligt ISO 39001. Sveriges Åkeriföretag certifierade den 28 mars 2012 det första företaget, Närkefrakt, enligt DIS ISO 39001.  

–––––––––––––––––––––––––––-

Rapporten: Erfarenheter av ledningsystem för trafiksäkerhet och den nya internationella standarden ISO 39001, Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, 2012

För mer information: Mårten Johansson, teknikchef, 070-671 13 85

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.