MHF

Trafiksäkerheten ökar med nykterhetskontroll i hamnen

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2017 10:07 CEST

Alkohol är fortfarande en av de största anledningarna till olyckor i trafiken. Var fjärde dödsolycka 2016 var alkoholrelaterad. Detta är något som endast kan lösas om alla konstruktiva krafter drar åt samma håll. Från riksdagspolitiker och frivilligorganisationer till alla förare runt om i landet. Nu tas ett steg i rätt riktning.

Trots lagstiftning och informationskampanjer är det fortfarande allt för många som kör med alkohol i blodet. Detta har gjort att regeringen nu tar ett nytt steg för att minska rattfylleriet på vägarna.

Från och med nästa år kommer vi att få se automatiska nykterhetskontroller (så kallade alkobommar) i svenska hamnar. Förarna som kommer med passagerarfärjor kommer nu att behöva genomgå en nykterhetskontroll för att få köra vidare ut på vägarna. Alkobommar har funnits på försök tidigare i ett par svenska hamnar med lyckat resultat. Att regeringen nu väljer att införa alkobommar är ett stort steg framåt i arbetet för en säkrare trafik. Ingen av oss vill ju möta en rattfyllerist då vi befinner oss i trafiken. Just i hamnar är risken att möta en rattfyllerist betydligt högre än i resten av trafiken.

En av de organisationer som drivit frågan om just alkobommar i svenska hamnar är Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Förbundet har under decennier drivit frågan om nolltolerans för alkohol i trafiken och var en av de starkast drivande för den nollvision om döda och allvarligt skadade i trafiken som gjort Sverige till ett av de länder i världen med bäst trafiksäkerhet. En nollvision som nu regeringen ska utveckla ytterligare i och med den nystart för nollvisionen som lanserades tidigare i år.

Det finns en bred politiskt enighet kring trafiksäkerhet och nollvisionen i Sverige. Detta är en styrka som vi ska vara stolta över och som visar att det går att få fram breda politiska samarbeten även om dagens debattklimat verkar polariserat. Det är genom samarbete och gemensamma mål som vi gör Sverige till ett säkrare och bättre land.

Johan Andersson, ledamot av Riksdagens trafikutskott (S) 
Telefon 08-7865315 E-post johan.andersson@riksdagen.se

Göran Sydhage, vd MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Telefon 765-48 97 19 E-post goran.sydhage@mhf.se

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 15 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.