Huddinge kommun

Trafiksituationen vid Lissma-Länna förbättras

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2004 11:22 CEST

Kapaciteten i korsningarna Lissmavägen / Riksväg 73, Lissmavägen / Svarvarvägen och Svarvarvägen / Nyckelvägen är idag nära det max som korsningarna klarar. Vid vissa tider är det kö långt ut på avfartsrampen från Riksväg 73.

Därför byggs nu två nya rondeller och körfälten utökas till två i vardera riktningen på Svarvarvägen mellan Lissmavägen och Nyckelvägen.

Den ena rondellen anläggs där Svarvarvägen ansluter till Lissmavägen, till denna ansluts också Riksväg 73:s ramper som får en delvis ny sträckning.
Den andra anläggs i korsningen Svarvarvägen och Nyckelvägen.

Ombyggnaden påbörjas under sommaren och beräknas vara klar juli 2005.
Störningar i trafiken kommer tyvärr oundvikligen att förekomma under byggtiden.

Entreprenör för arbetet är Svenska Entreprenad i Mälardalen AB.

Eventuella frågor besvaras av:
Lars Mann, Gatukontoret, Väg och trafikavdelningen
Tel: 08- 535 365 55