Personskadeförbundet RTP

Trafikskadade bekräftar cancersjukas bild

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 14:40 CET

I helgen har TV4 tagit upp hur cancersjuka behandlas i socialförsäkringssystemet.

Personskadeförbundet RTP, vars medlemmar bland annat är trafikskadade, bekräftar de cancersjukas bild och säger att det är fler grupper med långa vård-, behandlings- och rehabiliteringstider som drabbas.

Försäkringskassans uttalanden om ett bra bemötande visar på att det inte finns förståelse för de olika situationer som människor kan hamna i.

- Ett bra bemötande räcker inte om det är beskedet som skapar oro. För en människa som går igenom en traumatisk period och har fullt upp med att fokusera på sin egen livssituation och att möjligen bli bättre, påverkar ett sådant besked hela tillvaron d.v.s. både ekonomiskt och levnadsvillkoren, säger Pelle Kölhed, förbundsordförande.

Förbundets medlemmar har behov av längre rehabiliteringsperioder än genomsnittet och har därför fallit mellan stolarna i den nya rehabiliteringskedjan. Två rapporter som Personskadeförbundet RTP publicerat om medlemmarnas upplevelse av de nya socialförsäkringsreglerna har haft oroande resultat.

– Särskilt oroande är den låga förekomsten av nya medicinska utredningar och nya rehabiliteringsinsatser, som är avgörande för våra medlemmar. Avsaknaden av nya medicinska utredningar är anmärkningsvärt under en tid där många plötsligt får sin arbetsförmåga omdefinierad. Större hänsyn måste tas till de individuella förutsättningarna, säger Pelle Kölhed, förbundsordförande.

Personskadeförbundet RTP anser att rehabiliteringskedjans konstruktion med fasta tider som avslutas med utförsäkring inte passar alla och särskilt inte personer med allvarlig/livshotande sjukdom/skada som får en långvarig behandling och rehabilitering i syfte att bli bättre och ibland botade.

Sedan förslaget om de nya socialförsäkringsreglerna lades har Personskadeförbundet RTP försökt påverka regeringen. Förbundet har gjort två enkäter bland medlemmarna och dessa rapporter är publicerade.  Ytterligare en kommer publiceras under våren 2011.  Förbundet har utvecklat ett förslag ”livsinriktad rehabilitering”, där de föreslår en personligt anpassad rehabiliteringskedja grundad på en personlig rehabiliteringsplan samt införandet av en rehabpeng.

_________________________________________________________________________________

För frågor:
Pelle Kölhed, förbundsordförande 070-518 04 97
Sofia Segergren, informations- och pressansvarig: 0708-11 15 33

Rapporter och information om livsinriktad rehabilitering på:

www.rtp.se/livsinriktadrehabilitering

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorgansiation som ger stöd, information och vägledning till personer bland annat nack-, ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade samt amputerade. www.rtp.se