Riksdagen

Trafikutskottet har följt upp konsekvenser av pumplagen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 12:00 CET

De större bensinstationerna i Sverige måste sälja förnybara drivmedel som till exempel etanol eller biogas. Så har det varit i snart fyra år. Nu har trafikutskottet följt upp den så kallade pumplagen. Uppföljningen visar att det inte är lagen som är orsaken till att antalet bensinmackar i Sverige har minskat.

Pumplagen började gälla den 1 april 2006. Syftet med beslutet var att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgängligheten till förnybara drivmedel. Otillräckliga möjligheter att tanka förnybara drivmedel hade bedömts som ett av de största hindren mot en ökad användning.   Trafikutskottet har följt upp hur pumplagen har genomförts och vilka konsekvenser den har fått. Det här är några av slutsatserna.  

Konsekvenser för leverantörer och mackägare
Antalet bensinstationer i Sverige har minskat sedan 2006. Men det är inte utifrån utskottets uppföljning möjligt att dra slutsatsen att det är pumplagen som är orsaken till detta. Lagen kan dock ha bidragit till nedläggningar i enstaka fall, och det kan befaras att lagen kan komma att få viss betydelse för kommande nedläggningar. Pumplagen har i vissa fall lett till en betydande ekonomisk påfrestning för mackägare. Detta eftersom de enskilda ägarna har fått stå för investeringskostnaden i pump för förnybara drivmedel.  

Användningen av förnybara drivmedel har ökat
Utsläppen av koldioxid från transportsektorn är allvarliga. De är ett betydligt större problem än vad pumplagen kan lösa. Enligt uppföljningen har dock lagen tillsammans med andra riktade insatser medverkat till en ökad användning av förnybara drivmedel och antalet fordon som kan köras på dessa drivmedel.  

Stora geografiska skillnader i tillgänglighet
Uppföljningen visar att möjligheten att tanka förnybara drivmedel har ökat kraftigt sedan pumplagen infördes. Det finns dock stora geografiska skillnader i tillgänglighet, både mellan olika delar av landet och mellan stad och landsbygd. Fortfarande saknas möjlighet att tanka biogas i stora delar av landet.   Utbudet av biogas som drivmedel räcker inte alltid för att möta den efterfrågan som finns. Det finns betydande utrymme att öka den inhemska framställningen av biogas som kan användas som drivmedel. Biogas bör kunna få större betydelse som förnybart drivmedel jämfört med i dag.  

Mest etanolpumpar
Pumplagen avsågs vara teknikneutral, det vill säga den skulle inte främja användningen av ett specifikt förnybart drivmedel framför andra. I praktiken har dock mackägarna i hög grad installerat pumpar för etanol.  

För mer information
Kontakta de ledamöter som ingått i uppföljningsgruppen:

  • Sten Bergheden (m), 070-357 47 54
  • Pia Nilsson (s), 076-803 28 77
  • Per Lodenius (c), 070-322 92 89
  • Anita Brodén (fp), 070-202 13 18
  • Lars Gustafsson (kd), 070-376 04 11
  • Peter Pedersen (v), 070-343 97 54
  • Karin Svensson Smith (mp), 070-343 95 15

Uppföljningen har utförts av utvärderarna Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin, telefon 08-786 53 40. Kontaktperson på trafikutskottets kansli har varit Hélène Tegnér, föredragande, telefon 08-786 44 22.  

DokumentMagnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000