Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Trafikutskottet på fel spår

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 19:12 CET

Plats för Trafikutskottet att träffa resenärer. Borlänge C     Foto: Vi Resenärer

Nu har tågproblemen nått Trafikutskottet.  De anordnar en öppen utfrågning på torsdag mellan nio och tolv.  Inför utfrågningen får Minoo Akhtarzand, generaldirektör Banverket, Tommy Johnsson, t.f. chef Banverkets leveransdivision. Jan Forsberg, verkställande direktör SJ AB, Lars Yngström, vice ordförande Branschföreningen Tågoperatörerna, Mats Gustafsson, verkställande direktör Tågkompaniet samt Jan Halvarsson, ombudsman, SEKO, Facket för Service och Kommunikation möjlighet att ge utskottets ledamöter sin version av nuläget. Resenärernas synpunkter vill Trafikutskottet ha per post, mejl eller telefon senast tisdag. Trafikutskottets ledamöter tar sedan med sig frågorna till utfrågningen.

Sannolikt kommer dessa representanter från branschen att hänvisa till bristande anslag för utbyggnad av banorna och jämföra med de pengar som går till vägarna. Det finns risk att alla skyller på alla och att utfrågningen inte ger oss resenärer något konkret.

Faktum är att flertalet av vinterns problem beror på brist på fordon och brist på kapacitet för fordonsunderhåll, vilket helt ligger på tågbolagens ansvar. SJ har länge haft dessa problem. Skånetrafiken meddelar nu att var fjärde tåg är på verkstad. Även Upptåget har drabbats av inställda turer på grund av fordonsproblem. Representanter från fordonsindustrin borde ha inbjudits.

De problem som resenärerna möter ligger på en vardaglig nivå. Varför fungerar inte informationen? Varför har SJ sänkt ersättningen vid förseningar? Varför inväntade inte det tåg jag skulle byta till? Är det vettigt att åka i fem till sex timmar utan tillgång till servering? Varför tar det upp till en timme innan man får fram ett nytt lok på Stockholm Central? Vilken restidsersättning får vi som har månadskort eller pendlarkort? När räknar SJ med att handikapptoaletterna på tågen på Dalabanan ska fungera igen? Kommer rullstolslyftarna på X2000 att verkligen kunna användas igen?

Om Trafikutskottet verkligen vill veta hur vi tågresenärer har det så måste ledamöterna ut i verkligheten. Vi föreslår att ledamöterna ställer upp i rusningstid på Stockholm C, Göteborg C och Malmö C och på vissa andra större stationer och möter resenärerna i vardagen. Ledamöterna borde också åka med i vissa överbelastade rusningståg runt om i landet.

Den första ledamot i Trafikutskottet som vill möta resenärerna i vardagen är välkommen att meddela Vi Resenärer tid och plats.

Nyhetsbrevet Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell
Tel 08-7763950

Om oss
Idégruppen Vi Resenärer drivs av ett antal resenärer som väljer att se på trafiken ur resenärens/kundens synvinkel. Vi ger ut ett nyhetsbrev varje måndag och en tidskrift varannan månad med nyheter, synpunkter och kommenterar till dagens och morgondagens trafik.
Mer information finns på www.vireser.se och ges av Jan-Åke Bosell, tel 08-7763950.