Riksdagen

Trafikutskottet positivt till att utreda körkortskrav på sjön

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 08:45 CEST

Det är bra att frågan om förarbevis för fritidsbåtar utreds. En obligatorisk utbildning för båtförare har diskuterats i många år och för första gången tycker ett enigt trafikutskott att det är intressant att frågan ses över. Enligt utskottet krävs det att förare av fritidsbåtar visar ansvar, omdöme och hänsyn.


Riksdagen har tidigare beslutat om ett långsiktigt mål att halvera antalet allvarliga olyckor till sjöss fram till 2007. Sjöfartsverket gör i en utredning bedömningen att en obligatorisk utbildning med efterföljande förarbevis skulle bidra till detta mål. Frågan behandlas för närvarande av regeringen.


Trafikutskottets uppfattning i frågan kom fram i samband med behandlingen av motioner om båtförarutbildning.


För mer information, kontakta trafikutskottets kanslichef Göran Nyström, telefon 08-786 42 12.


Förarbeten:
Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU12

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000