Riksdagen

Trafikutskottet tar initiativ till offentlig utfrågning om Stockholmsregionens trafiklösningar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:04 CET

Utformningen av Stockholmsregionens trafiklösningar är av stor strategisk betydelse för hela landets transportförsörjning. För närvarande är ett antal trafikprojekt under diskussion. Inför kommande ställningstagande för att skapa hållbara och framtidsanpassade trafiklösningar är det av stor vikt att allsidig kunskap finns om hur trafiksystemet bör utvecklas. Trafikutskottet kommer därför att arrangera en offentlig utfrågning om Stockholmsregionens trafiklösningar i början av nästa år, preliminärt vid månadsskiftet januari/februari.

För mer information: Ring Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande i trafikutskottet, mobil 070-581 33 77, eller Hélène Tegnér, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 44 22

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48