Trafikverket

Trafikverket bygger nytt mötesspår på Kust till kustbanan i Åryd

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:31 CET

Många stora satsningar görs på tågtrafiken i sydost under de närmaste åren. Järnvägen ska upprustas. Med nya mötesspår på Kust till kustbanan minskar restiden, komforten höjs, säkerheten ökar och tågtrafiken effektiviseras. Med ökad kapacitet på järnvägen förstärks den regionala utvecklingen.

Det nya mötesspåret i Åryd byggs på det gamla bangårdsområdet. Det gamla stationshuset rivs för att skapa plats åt mötesspåret, som blir 600 m långt. Två nya växlar kommer att byggas och det blir också ett helt nytt signalställverk. El-, tele-, kontaktlednings-, signal-, mark- och kanalisationsarbeten kommer också att utföras.

Byggarbetet kostar 60 miljoner kronor och beräknas vara klart i december 2011. Våra medfinansiärer är EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden, Växjö Kommun och Regionförbundet Södra Småland. Tillsammans står de för 70 % av byggkostnaderna.

Måndagen den 21 februari inleds arbetet i Åryd med bland annat schaktning av vegetationen.
Media är välkommen att följa och dokumentera arbetet.

För mer information: Michael Petersson, projektledare, 070-982 00 50.
www.trafikverket.se/jarnvagsydost
Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.