Centerpartiet

Trafikverket föreslår tyngre och längre lastbilar i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:40 CET

Trafikverket öppnar i sitt utförda regeringsuppdrag för tyngre och längre lastbilar i Sverige.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, delar Trafikverkets uppfattning – men önskar en snabbare implementering.

Uppdraget i sin helhet finns här.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, kommenterar förslaget om att tillåta fordon med en vikt på 74 ton:


- Nu utgår jag från att regeringen tar till sig Trafikverkets djupa analys men avsevärt höjer införandetempot och ser till att tyngre och längre fordon snart är verklighet i Sverige. Det finns ett stort behov och med tanke på de samhällsekonomiska vinsterna och potentialen att spara på utsläpp så borde det omgående implementeras, säger Anders Åkesson.

- Det här är egentligen en helt logisk utveckling som vi länge förespråkat. Nu öppnar Trafikverket upp för denna uppgradering av svensk transportinfrastruktur och det kan visa sig bli samhällsekonomiskt lönsam och därmed gynnsam för jobb och företag i hela landet, säger Anders Åkesson.

- Att öppna upp för tyngre och längre lastbilar är mycket bra, precis i linje med vad Centerpartiet har förespråkat. Vi ser att det kan ge synergieffekter där mer gods på varje lastbil leder till färre transporter och därmed mindre belastning på miljön, säger Anders Åkesson.

- Trafikverket visar att 74 ton är en mycket samhällsekonomiskt lönsam åtgärd, och att åtgärden minskar både koldioxidutsläpp och luftföroreningar samt är gynnsam för jobb och svenska företag. Det är därför både beklagligt och mycket förvånande att man föreslår en väldigt långsamt implementeringstakt. Nyttan kommer därmed inte realiseras förrän om 25 år enligt förslaget, säger Anders Åkesson.

- Svensk fordonsindustri är världsledande och att snabbt implementera tyngre och längre fordon på svenska vägar ger Volvo lastvagnar AB och Scania hemmaplansreferenser för transporteffektivitet och god miljö kopplat till godstransport, säger Anders Åkesson.

- En alldeles uppenbar förtjänst är givetvis att man kan transportera mer gods och därmed får kostnadseffektivare transporter. Det kan ge bättre ekonomi i transportsektorn, lägre priser och även förtjänster för näringslivet i stort, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.