NCC AB

Trafikverket ger en miljon till elväg vid Arlanda

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:39 CEST

Idag meddelade Trafikverket att elvägsprojektet vid Arlanda får en miljon kronor. Pengarna ska använda till projektering för att bygga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Redan hösten 2015 kan elvägen testas i praktiken.

– Fördelen med just elvägar är att de enkelt kan integreras i befintligt vägsystem. Genom att förverkliga dem kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads.

Trafikverket genomför just nu en unik innovationsupphandling av elvägar. Det ger nu sitt stöd för att en kilometer, utav den en mil långa vägen mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, ska elektrifieras. Sträckan kommer att trafikeras av lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

Det ekonomiska stödet för projekteringen ges till ett namnstarkt konsortium med WSP Analys & Strategi, Kilenkrysset, Elways, NCC, e-Traction, Arlandastad Holding och Airport City Stockholm (samägt av Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding) och KTH. Den drivande kraften är uppfinnaren och en av ägarna till Elways, Gunnar Asplund som utvecklat tekniken.

– Tekniken bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Nationellt betyder det att endast de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet, behöver elektrifieras. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Utöver en stor sänkning av koldioxidutsläppen skulle de ge en lägre totalkostnad än dagens fossildrivna vägfordon, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

Fullskaliga tester av tekniken bedrivs redan idag, vid Test track 2 i DRIVELAB Stockholm.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Elvägar är ett effektivt och innovativt sätt för att nå både de transportpolitiska målen och målet att bli oberoende av fossilt bränsle till 2030. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med cirka 10 TWh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB, Telefon 08-27 22 77 eller 070-593 29 39 

Hans Säll, samordnare för affärsutveckling, NCC Roads, Telefon 08-585 521 44, 070-245 79 06

Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige, Telefon 08- 585 523 92, 070-226 76 80

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar, från produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice .