Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Trafikverket kan knäcka godstågstrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2020 19:19 CET

Trafikverket arbetar ihärdigt för att införa ERTMS, med signaler i loket, istället för vårt ATC, med signaler efter banan, trots att det fungerar bra, och trots att det inte är det mest angelägna investeringsobjektet med järnvägens tillstånd.

Man skall börja med stambanorna, och där skall man börja med Alvesta-Nässjö, som skall vara klar 2023. Just där ERTMS kan göra mest skada för godstågstrafiken. När driftplatserna byggts om 2025 är det bom stopp. Om loken inte har ERTMS får de inte korsa banan, eftersom Trafikverket påstår att man inte kan ha ERTMS och ATC samtidigt. Det är lögn. Det finns tre sträckor i Sverige med det, och det finns banor med dubbla signalsystem i utlandet. Risken är att det går som för ERTMS på Köpenhamn-Ringsted. Man kan ha ERTMS på linjen, men inte på stationerna eftersom det blir för komplicerat för ERTMS.

Det är de små tågoperatörer som står för fraktkonkurrensen, men de har små marginaler på grund av osund prispress från lastbilar som kör på oskäliga villkor. De har inte råd att rusta lok för tre miljoner och certifiering för 10 miljoner kronor för udda loktyper, som de kör med. Och staten bidrar inte till kostnaden som i andra länder.

Stängs korsningen med Södra stambanan av för dem, innebär det att antingen måste ta kostnaden av att växla till ett ERTMS-utrustat lok. Eller ge upp. Delas Sverige i bitar med stambanorna som barriärer innebär det att de bara kan köra i ett område med för korta avstånd för att kunna konkurrera med lastbil. Med detta genomfört kan Trafikverket knäcka godstågstrafiken. Det blir inte bara godstågslok som blir obsoleta utan också persontåg.

Trafikverket skulle ha haft klart med STM-moduler till 70 procent av tågen, innan ERTMS införs, Då kan tåg med ERTMS i loket översätter signalerna från ATC-balisern kan köra som om det vore ERTMS. Då klarar man EU-kraven att inte utestänga utländska tåg. Men verket har vilat på hanen. Då behöver man inte införa ERTMS så fort. Det visar Sveriges höga kostnadsläge när en STM-modul kostar hälften i Storbritannien.

Det är en annan tveksamhet med ERTMS. Signalsystemet måste uppgraderas med jämna mellanrum. Och då blir det tågstopp i ett par dagar. Det är vad som hänt Norrtåg som vill köra på Haparandabanan. Trafikverket vill uppgradera den innan ens den haft trafik och kräver att Norrtåg upprustar sina redan ERTMS-upprustade tåg för 30 miljoner kronor för att kunna köra där och vill inte ge bidrag för det.

Hur skall svensk industri kunna få billiga och säkra transporter med sådana hugg mot godstågen som Trafikverket utdelar? Hur skall vi kunna få mindre utsläpp när allt mer tvingas över på lastbil, och hur skall näringslivet kunna konkurrera med de högre kostnader det blir?

Hans Sterenlycke