Region Blekinge

Trafikverket missar totalt Blekinges möjligheter att lösa Sveriges framtida transportbehov

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:38 CEST

När Trafikverket idag redovisar sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 saknas satsningar på flera transportstråk som verket själva pekat ut som viktiga i sin kapacitetsutredning.
– Vi är både förvånade och upprörda, säger Christina Mattisson, ordförande för Region Blekinge. Den nationella planen speglar inte de slutsatser som de själva vid flera tillfällen kommit fram till.

Trafikverkets egen kapacitetsutredning visar att transportvägarna till och från Sverige kommer att förändras i samband med att svensk import och export mot öst och Asien ökar. Kapacitetsutredningen pekar på behov av satsningar i infrastrukturen vid hamnar, vägar och järnvägar runt södra Sverige.

– Sträckan E22 mellan Lösen och Jämjö är framflyttad, sträckan E22 mellan Nättraby och Björketorp är inte med och Sydostlänken, järnvägen mellan Älmhult/Södra stambanan och Karlshamn/Blekinge kustbana över Olofström lyser fullständigt med sin frånvaro.

– Om vi ska klara att bygga ett hållbart transportsystem som möter framtiden måste vi satsa nu på att utveckla vägar, järnvägar och hamnar som i samspel kan hantera de ökade godstransporterna över Östersjön, säger Christina Mattisson.

Blekinges remissvar ska vara inne 1 oktober. Därefter kommer regeringen under våren 2014 att fatta beslut om den nationella planen. Fram till dess kommer Blekinge att arbeta för att få beslutsfattarna uppmärksammade på det glapp som finns mellan Trafikverkets analys och Trafikverkets förslag till satsningar i infrastrukturen.

– Vi nöjer oss inte bara med att lämna ett remissvar, utan vi kommer att arbeta brett för en förändring i den slutgiltiga planen och kommer att inbjuda våra grannregioner i processen. Vi anser att de strategiska misstagen som presenterats i förslaget måste rättas till, avslutar Christina Mattisson.

För kommentarer: 
Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge, 0709-31 20 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument