Trafikverket

Trafikverket och Göteborgs Stad bjuder in till möte om Hamnbanan

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:46 CET

Trafikverket och Göteborgs Stad bjuder den 10 november gemensamt in till ett informationsmöte som gäller utredningen om en av Hamnbanans etapper, Eriksbergsmotet – Pölsebobangården.

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ut Hamnbanan till dubbelspår. Just nu pågår en järnvägsutredning av etappen Eriksbergsmotet – Pölsebobangården. Två utbyggnadsalternativ utreds. Ett av alternativen handlar om ett dubbelspår ovan mark, ungefär på samma plats där enkelspåret finns i dag. Det andra alternativet utreder utbyggnad av en del av sträckan i tunnel.

Under hösten har Trafikverket samråd för allmänheten för att presentera alternativen. Samtidigt som Trafikverket gör en järnvägsutredning genomför Göteborgs Stad ett programsamråd för dubbelspårsutbyggnad på samma sträcka. Med anledning av detta bjuder Trafikverket och Göteborgs Stad in allmänheten till ett informationsmöte för diskussion och frågestund.

Plats:
Bräckeskolans aula, Tönsbergsgatan 8.
När:
Onsdagen den 10 november.
Tid:
18.00 – 19.30


Fakta Hamnbanan
Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar som förbinder Göteborgs hamn med resten av Sverige och Norden. Den cirka tio kilometer långa Hamnbanan är enkelspårig och Trafikverket utreder möjligheten att bygga ut Hamnbanan till dubbelspår. Utbyggnaden ska ge plats för mer gods med bättre punktlighet och högre driftsäkerhet.

Eva Andersson, projektledare Trafikverket: 0707-38 68 51
Anders Svensson, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret 031-368 16 96