Trafikverket

Trafikverket och SJ förbättrar rutinerna vid tågstopp

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 13:20 CEST

Gemensamma instruktioner, förbättrade rutiner, återkommande utbildningar och övningar. SJ och Trafikverket planerar en rad åtgärder för att säkerställa att passagerare blir väl omhändertagna vid längre tågstopp.
Bakgrunden är det tåg som blev strömlöst och stannade utanför Södertälje den 13 juli. En rad omständigheter gjorde att tåget med hjälp av ett hjälplok först efter flera timmar kunde bogseras från platsen. SJ och Trafikverket har utrett händelsen och tagit fram en rad förbättringsförslag.
­– Att det skall dröja sex timmar att bogsera bort ett tåg eller evakuera passagerarna är totalt oacceptabelt. Både SJ och Trafikverket bär ansvar för det inträffade och vi skall nu vidta omfattande åtgärder för att något liknande inte skall inträffa igen, säger SJs VD Jan Forsberg och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i ett gemensamt uttalande. Vi vill dock påpeka att passagerarna efter ca 30 minuter kunde gå ur tåget och hämta luft ända tills bogseringen startade.
SJ och Trafikverket planerar nu förbättringsåtgärder för att undvika den här typen av situationer. Bland annat utarbetas gemensamma instruktioner för hantering av tåg som blir stående på linjen. Instruktionerna skall ange när hjälpfordon eller evakuering till annat tåg ska väljas. Det ska också på ett tydligare sätt framgå var ansvaret för besluten ligger. Trafikledningspersonal vid både SJ och Trafikverket kommer att utbildas regelbundet och det kommer att genomföras övningar för hur man gemensamt hanterar oväntade situationer.
SJs presstjänst 010-751 51 84
Trafikverkets pressekreterare Thomas Andersson telefon 0243-751 38
Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00