Socialdemokraterna Östergötland

​Trafikverket på rätt spår - positiva besked för Östergötland gällande Ostlänksprojektet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 14:54 CEST

Under eftermiddagen kom besked om hur Trafikverkets förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029 ser ut. Ostlänken är det infrastrukturprojekt som tilldelas merparten av resurserna, något som glädjer Socialdemokraterna Östergötland.

- Sveriges regioner behöver knytas samman med moderna och hållbara kommunikationer. Dagens besked innebär att Ostlänkenprojektet pekas ut som högt prioriterat och det är ett mycket välkommet besked för Östergötland, inte minst för att det ger stora utvecklingsmöjligheter för pendlingen inom vår region, säger Johan Andersson, (S), riksdagsledamot i Trafikutskottet.

 - Med Ostlänken kommer vår arbetsmarknad vidgas och vårt näringsliv ges bättre möjlighet till utveckling och tillväxt. Vi vill nu se att byggnationen påbörjas så snart som möjligt vilket är en angelägenhet inte bara för Östergötland, utan för att förbättra tågkapaciteten i landet överlag. Dagens besked är ett resultat av ett enträget arbete under 15 års tid, säger Anna-Lena Sörenson, ordförande Socialdemokraterna Östergötland.


För fler kommentarer, kontakta:

Johan Andersson, ledamot i riksdagens trafikutskott, nr trafikutskott, nr 0705-59 16 18

Anna-Lena Sörenson, ordförande Socialdemokraterna Östergötland, nr 070-689 89 12