Trafikverket

Trafikverket satsar på upprustning av Fryksdalsbanan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:07 CEST

Trafikverket lägger resurser på upprustning av Fryksdalsbanan i Värmland fram till 2012. Det är en viktig satsning för att både gods- och persontrafiken på banan ska fungera väl i framtiden.

 

Trafikverket har, i samråd med Region Värmland och det regionala näringslivet, kommit fram till att en upprustning av Fryksdalsbanan är prioriterad. Banan är gammal och behoven av förbättringar är välkända. I dag invigdes omlastningsterminalen i Torsby. Detta innebär att fler godstransporter kan flyttas över från väg till järnväg.

I Trafikverkets uppdrag ligger att se till alla de fyra trafikslagen och hur de bäst samverkar och omfördela resurser vid behov. I detta fall ges resurser till Fryksdalsbanan. Totalt satsas 72 miljoner på upprustning.

- Trafikverkets investering i Fryksdalsbanan, i kombination med näringslivets, kommunens och regionens satsning på omlastningscentralen i Torsby, är viktiga pusselbitar för att möjliggöra effektiva godstransporter i Värmland, säger Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket.

Pengarna ska användas till att förstärka de mest utsatta avsnitten på Fryksdalsbanan som har dålig bärighet.

 

Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket Väst: 031-63 52 04 och 070-517 51 46.

Bengt Rydhed, stf regional direktör Trafikverket: 031-10 32 33 och 070-325 32 33.