Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Trafikverket stoppade klimatrapport

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2016 22:00 CET

När Trafikverket lämnade sitt underlagsmaterial till den kommande infrastrukturpropositionen fanns en klimatrapport man hade tagit fram inte med. Den hade censurerats bort rapporterade flera visselblåsare i verket till Ekot. Rapportens slutsats var att lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att nå klimatmålet 2030. Enligt verkets förslag till infrastrukturplan 2018-2029 kommer den i stället att öka 55 procent. Verket vill i stället satsa på teknikutveckling och fossilfria drivmedel

Thomas B Johansson som ledde utredningen Fossilfrihet på väg, som kom 2013, är mycket besviken. På min fråga till infrastrukturminister Anna Johansson på Transportforum om varför förslaget inte hade klimatmål utan bara prognosmål svarade hon att att det inte hade tagits något beslut utifrån den utredningen. Ännu två år efteråt!

Trafikanalys, tidigare Statens institut för kommunikationsanalys, som har till uppgift att granska transportpolitiska förslag är kritisk till Trafikverkets prognoser i en rapport. Den dramatiska ökningen där för lastbilstrafik och sjöfart till 2030 stämmer inte med historiska trender. Dessutom är prognosen för volymen godstransporter 2030 40 procent högre än vad trenden skulle ge. Är en sådan prognos trovärdig, undrar utredaren?