Trafikverket

Trafikverket testar ny skylt vid snöröjning

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 13:06 CET

Trafikverket genomför under februari och mars tester för att öka trafiksäkerheten kring snöröjning vid så kallad tandemplogning. En ny typ av skylt ska visa trafikanter när det är säkert att köra om plogbilarna.

I samband med så kallad tandemplogning, det vill säga när två plogbilar plogar varsitt körfält snett framför varandra, har genom åren ett flertal påkörningsolyckor inträffat. Plogningsarbetet upplevs idag som riskfyllt av flera skäl: snöröjningsfordonens hastighet är låg, framkomligheten är försämrad för trafikanterna, och det är dålig sikt på grund av snörök och mörker.

För att öka säkerheten vid tandemplogning genomför Trafikverket just nu ett forskningsprojekt där en ny typ av ljusskyltar testas. Skyltarna monteras baktill på plogbilen, och signalerar till trafikanterna med ett gult blinkande kryss när det inte är lämpligt att köra om, och med gula blinkande pilar när möjligheten finns, och då också på vilken sida om plogbilen omkörning ska ske.

– Vi vill att trafikanterna ska få ett lugnare förhållningssätt när de åker ikapp plogbilarna ute på vägarna, och vi vill se hur vi med ny teknik kan hjälpa trafikanterna med det, säger projektledaren Lina Nilsson.

Testerna av de nya skyltarna kommer att utföras på två sträckor längs E4, Hudiksvall-Gnarp och Jönköping-Gränna, under perioden februari-mars 2011. Eftersom testerna är starkt väderberoende kan detta dock komma att ändras.

Under testperioden ska beteendemönster hos trafikanter studeras, och tester av metod och teknik för att öka kommunikationen mellan plogbilen och trafikanten genomföras. I projektet ingår även utveckling och test av en smartphone-applikation för att kunna kommunicera ytterligare information, till exempel om varför begränsningar i framkomligheten finns och beräknad tid till dess att plogbilen släpper förbi kön.

Kontaktuppgifter:
Lina Nilsson, projektledare,
lina.nilsson@trafikverket.se, 070-590 61 34
Pontus Gruhs,
pontus.gruhs@trafikverket.se, 0243-754 82

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.