Trafikverket

Trafikverket utreder tågolyckan i Kimstad

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:43 CEST

Ett SJ X2000 kolliderade strax före kl 20.00 söndag kväll med ett arbetsfordon i Kimstad mellan Norrköping och Linköping. Trafikverket ser mycket allvarligt på olyckan och inledde redan på söndagskvällen en egen utredning.

Trafikverket har också kontaktat Transportstyrelsen och Haverikommissionen. Olyckan skedde utmed en sju kilometer lång sträcka i anslutning till ett banarbete som utförs på spåret intill.

Trafikpåverkan
Fjärrtåg, godståg och regionaltåg påverkas. Trafiken beräknas preliminärt komma igång måndag eftermiddag.

Pressekreterare Thomas Andersson 0243 – 751 38
Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.