Trafikverket

Trafikverket vill höja utbildningskraven för tunga arbetsredskap i spår

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 15:14 CET

Trafikverkets utredning efter den tragiska olyckan i Kimstad i september förra året är nu klar. Vid olyckan, då ett arbetsfordon kolliderade med ett X2000-tåg i anslutning till ett pågående banarbete, förolyckades en person och 17 skadades. En följd av olyckan i Kimstad är att Trafikverket vill införa krav på körkort eller förarbevis för tunga arbetsredskap i spår.

Utredningen efter olyckan i Kimstad har visat att kollisionen inträffade eftersom det påkörda arbetsfordonet kanade av rälsen där arbetet pågick mot det intilliggande trafikerade järnvägsspåret. När föraren skulle försöka få upp fordonet på spåret igen körde tåget in i arbetsfordonets grävskopa. Enligt gällande regelverk ska en avstängning av trafiken begäras om ett arbete ska utföras som riskerar att komma alltför nära trafikerade järnvägsspår. Någon sådan begäran hade dock inte gjorts.

– Utredningen har visat att vi måste se över vårt regelverk så att det blir tydligare för våra entreprenörer hur det ska följas och Trafikverket måste samtidigt bli bättre på att kontrollera att reglerna följs, säger Jörgen Niklasson, produktionschef i Trafikverket.

En åtgärd som utredningen föreslår och som nu kommer att utredas vidare är att höja kraven på utbildning för förare av tunga arbetsredskap i spår och införa någon form av förarbevis. I dag finns inte några särskilda krav för förare av tunga arbetsredskap, vilket utredaren har identifierat som en brist.

– Det finns aspekter både när det gäller säkerhet och handhavande som är specifikt för arbetet i spårmiljö och det är därför viktigt att var en som arbetar i spåren också har rätt utbildning, säger Jörgen Niklasson. Även om man arbetar med ett arbetsredskap under annans överinseende behöver man dokumenterade kunskaper om de risker som finns vid arbete i spår.

Utredningen i sin helhet finns på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/pressrum.

Kontakt:
Jörgen Niklasson, produktionschef, Trafikverket, 070-644 81 57
Jonny Gustafsson, säkerhetsansvarig järnväg, Trafikverket 07838-865 59 40
Per-Olov Karlsson, distriktschef Investering , Trafikverket, 070-515 64 56
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.