Trafikverket

Trafikverkets första linfärja i Hamburgsund är invigd

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 13:19 CET

Den 17 november genomförde Trafikverket, i samarbete med Tanums kommun, dop och invigning av vägfärjan Saga.

Att skapa genvägar över vattnet med lindragna vägfärjor, är att satsa modernt, smidigt och grönt. Vägfärjan minskar bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläpp med 70 procent jämfört med konventionella fartyg. Vägfärjan är dessutom flexibel. Det betyder bland annat att det går att undvika de barriäreffekter för sjöfart och miljö som en vägbro utgör.

- Saga erbjuder en god trafiklösning för oss som bor i kustbandet. Med större kapacitet minskar vi köerna sommartid. Vi tar emot henne med öppna armar. Vägfärjan är avgörande för de som bor här, för samhällets service och för alla besökare i Hamburgsund, säger kommunstyrelsens ordförande i Tanum, Clas-Åke Sörkvist.

Fler lindragna vägfärjor
Hamburgsund har haft sin vägfärjeförbindelse i mer än 70 år. Bohuslän är Sveriges vägfärjetätaste region och färjorna har starkt stöd av resenärerna.

- Vägfärjan förverkligar tanken om en trafikslagsövergripande infrastuktur. Vi som arbetar med samhällsplanering på lokal, regional och nationell nivå måste skapa effektiva och miljöanpassade trafiksystem, och där spelar vägfärjorna en viktig roll, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson, Göteborg.

Trafikverket driver 38 färjeleder i Sverige och förfogar över runt 70 fartyg. Ambitionen är att öka andelen lindragna färjor.

- Hon blir den första vägfärjan att bära Trafikverkets rederimärke. Nu överlämnar vi Saga till medborgarna, för att tjänstgöra på färjeleden i Hamburgsund under många år framöver, säger Trafikverkets rederichef Anders Werner.

Fartygsdopet förrättades av kyrkoherde Madeleine Kamb Myrström, Tanum. Saga har levererats av Uudenkaupungin Tyvene, Nystad, Finland.

 

Anders Werner rederichef Trafikverket 070-676 15 70
Ingrid Jarnryd informationschef Trafikverkets färjerederi, 070-219 21 24