Ynnor AB

Trafikverkets policy borde bli ny miljöbilsdefinition

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 01:30 CEST

Trafikverket har infört en ny tuff policy för sina egna tjänstebilar från 15 oktober. Men myndigheten kan inte följa sina egna regler eftersom man är bunden av dagens miljöbilsdefinition, kan nyhetsbrevet Tjänstebilsfakta avslöja.

Trafikverkets nya riktlinjer för sina egna tjänstebilar går längre än de krav som gäller för andra myndigheter från 1 oktober. Myndigheten tar även hänsyn till energieffektivitet och buller.

Riktlinjerna införs i två steg, det första 15/9 i år, och det andra 1 januari 2012.

Den mest dramatiska förändringen som sållar bort många bilmodeller är kraven på skydd för fotgängare (minst 14 poäng hos Euro NCAP i steg 1, och 21 poäng i steg 2).

Tanken med Trafikverkets CO2-krav (se formeln i faktarutan) är egentligen att anpassa reglerna så att även tyngre fordon accepteras om de är tillräckligt energieffektiva.

Den gör att en 900 kg tung bil bara får släppa ut 101 gram CO2/km, alltså mindre än dagens regler på 120 gram CO2/km. En bil som väger 1900 kg, som är Trafikverkets maxgräns, får å andra sidan släppa ut upp till 147 gram CO2/km.

I första steget uppfyller många etanolbilar kravet på energieffektivitet, men efter 1 januari 2012 sållas många törstiga och tunga etanolbilar bort.

- Ju tyngre bil, ju tuffare är kraven, medger Pär Gustafsson, enhetschef för Miljö & Hälsa på Trafikverket, för Tjänstebilsfakta.

I dag uppfyller bara Hondas hybridbilar Insight och Honda CR-Z Trafikverkets policy för 2012, då även bullerkravet kommer att spela roll.

- Trafikverkets nya policy är stentuff och kommer att skrämma slag på många biltillverkare som inte uppfyller kraven, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilskonsultföretaget Ynnor i Lund.

- De får nu bråda dagar för att hinna ikapp framtiden.

Än så länge kan inte Trafikverket följa sin egen policy eftersom man är bunden av dagens miljöbilsdefinition, där inga bensin- och dieselbilar får släppa ut mer än 120 gram CO2/km.

Trafikverkets egna regler skulle därför behöva stå som modell för en ny svensk miljöbilsdefinition.

- Dagens miljöbilskrav är ganska gamla, och jag hoppas att en skärpning kommer, säger Pär Gustafsson.

Men det är inte aktuellt ännu, säger källor i myndigheten till Tjänstebilsfakta.

- Trafikverkets policy skulle passa utmärkt för att sätta ramarna för vad som ska kallas miljöbil i Sverige, menar Ronny Svensson.

Tjänstebilsfakta

FAKTA

Trafikverkets policy, steg 1 (15/9 2010-31/12 2011)

 • Minst fem stjärnor och 31,5 poäng i Euro NCAP:s tester enligt 2009-års kriterier (minst 32,5 i tester före 2009)
 • Bältespåminnare förarplats och passagerare fram (2 poäng), även i baksätet för hyr-/leasingbil för längre tid än 6 månader (3 poäng)
 • Skydd mot pisksnärtsskador (2 poäng, eller gul nivå i Thatchams tester)
 • Skydd för fotgängare (14 poäng)
 • Bullernivå på 73 dB för bensin-, etanol- och gasbilar respektive 74 dB för dieselbilar
 • CO2-utsläpp (g/km) maximalt enligt följande formel (där m0=bilens tjänstevikt i kg):
 • - Bensin- och dieselbilar: CO2=0,95*130+0,0457(m0-1372)
 • - Etanol- och gasbilar: CO2=1,54*130+0,0457(m0-1372)

Steg 2 (1/1 2012-)

 • Bullernivå på 72 dB för alla bilar
 • Minst fem stjärnor och 31,5 poäng i Euro NCAP:s tester enligt 2009-års kriterier (minst 32,5 i tester före 2009)
 • Bältespåminnare på samtliga platser (3 poäng)
 • Skydd mot pisksnärtsskador (3 poäng, eller grön nivå i Thatchams tester)
 • Skydd för fotgängare (21 poäng, men alternativa metoder ska utvärdas; det skulle till exempel kunna handla om system som automatiskt upptäcker och stannar framför hinder)
 • CO2-utsläpp (g/km) maximalt enligt följande formel (där m0=bilens tjänstevikt i kg):
 • - Bensin- och dieselbilar: CO2=0,95*130+0,0457(m0-1372)
 • - Etanol- och gasbilar: CO2=1,31*130+0,0457(m0-1372)

FAKTA

Bilar som klarar Trafikverkets policy från 1/1 2012

 • Honda Insight
 • Honda CR-Z

Källa: Tjänstebilsfakta

(Listan är aktuell per 30/9. Den förändras kontinuerligt i takt med att nya modeller och versioner presenteras på marknaden. Ynnor AB är Sveriges ledande bildatabasföretag och kan hjälpa intresserade att få tillgång till en ständigt uppdaterad lista över bilar som uppfyller dessa krav.)

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB är sedan snart tjugo år tillbaka Sveriges ledande kunskapsföretag inom området tjänstebilar och ger bland annat ut böcker, publikationer och är content provider åt många företag som informerar om och producerar tjänster inom fordonssektorn.

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder