Trafikverket

Trafikverkets rekommendationer om vinterdäcksanvändning kvarstår

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 09:22 CEST

Trafikverket (tidigare Vägverket) har i några år haft rekommendationer angående vinterdäck. Vid förra veckans trafiksäkerhetsseminarium i Tylösand presenterades ett underlag, ”Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladdsystem (ESC)”.

- Presentationen behandlade endast effekter på trafiksäkerhet. Den hälsopåverkan som användning av dubbade vinterdäck ger upphov till diskuterades inte, vilket naturligtvis var olyckligt, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Vid presentationen av studien presenterades vikten av att äldre bilar använder dubbade vinterdäck men också att antisladdsystem är mycket viktiga ur säkerhetssynpunkt.

Användning av dubbade vinterdäck ger upphov till både lite grövre och ultrafina slitagepartiklar. Partiklar, från ca 1 upp till ca 10 mikrometer i diameter, har framförallt negativa hälsoeffekter på människor med luftvägsproblem. Akuta luftvägsbesvär med sjukhusinläggningar som följd av förhöjda koncentrationer av dessa partiklar i omgivningsluften drabbar årligen ett mycket stort antal personer. Vetenskapliga data som tyder på en ökad dödlighet förorsakad av dessa partiklar finns också.

De ultrafina partiklar som också bildas vid dubbdäcksanvändning är antagligen farligare och bidrar till att antalet dödsfall till följd av luftföroreningar ökar. Utöver betydande påverkan på luftkvaliteten i våra tätorter ger dubbade däck dessutom upphov till mer buller än odubbade. Även buller utgör ett hälsoproblem och på senare tid har forskare börjat koppla även buller till hjärt- kärlsjukdomar.

-Trafikverket måste väga samman trafiksäkerhet, miljö- och hälsoeffekter och framkomlighet då vi kommunicerar kunskaper som växer fram. Vi måste sträva efter att uppnå samtliga trafikpolitiska mål och för att göra det måste avvägningar göras. För att luftkvaliteten i våra tätorter ska bli rimligt bra och för att människor inte ska blir sjuka och dö av partikelförorenad luft måste användningen av dubbade vinterdäck minska. Det kan också vara rimligt att införa lokala förbud mot dubbade vinterdäck där luftkvaliteten är mycket dålig, säger Gunnar Malm.

Trafikverkets rekommendationer angående vinterdäck är liksom tidigare att om man har en nyare bil utrustad med antisladdsystem kan man med fördel använda dubbfria vinterdäck av nordisk modell. Har man däremot en bil utan antisladdsystem och avser att använda den regelbundet bör man använda bra dubbade vinterdäck och dessutom överväga att låta bilen stå när det är riktigt halt. Observera att eventuella förbud mot dubbdäck naturligtvis gäller.

För ytterligare information:
Generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket, tel 0243 – 751 40

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.