Trafikverket

Trafikverksinformation på Hedemoraskola ska rädda liv

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:56 CET

Under fredagen får ett hundratal niondeklassare på Vasaskolan i Hedemora besök av en säkerhetsinformatör från Trafikverket.

Trots att det är livsfarligt leker och genar barn och unga vid järnvägen, kryper under bommar och klättrar upp på tåg.  Årligen dör fyra barn under 18 år i tåg- eller elolyckor vid järnvägen och ytterligare några skadas mycket svårt. Skolinformation är ett viktigt inslag i kampen mot olyckor.

– Järnvägen har många fördelar och att vara tågresenär är ett av de allra säkraste sätten att färdas. Men samtidigt är järnvägen farlig. Att leka vid järnvägen är en lek med döden, säger säkerhetsinformatör Nils Eriksson.

I Hedemora har det under hösten förekommit att barn och ungdomar uppehåller sig nära järnvägen. Bland annat har ett flertal tåg utsatts för stenkastning. Det innebär stora risker både för tågresenärer och för dem som ägnar sig åt denna livsfarliga sysselsättning.

Media välkomnas
Representanter för media får gärna komma och lyssna vid lektionen!
Tid: fredagen den 19 november kl 08.30.
Plats: Aulan, Vasaskolan, Kyrkogatan 3-5, Hedemora.

Säkerhet en prioriterad fråga
Trafikverkets säkerhetsarbete för järnvägen sker parallellt på flera områden. Tekniska förbättringar, som till exempel säkrare övergångar, staket, larm, belysning och övervakningskameror i kombination med informationsinsatser, utvecklingsarbete och forskning.

Trafikverket mångdubblade under 2009  satsningen på säkerhetsinformation. Sex heltidsanställda säkerhetsinformatörer och 20 på deltid träffade under 2009 drygt 36 000 grundskoleelever. I år är målet satt till 50 000.

Dessutom har två säkerhetsambassadörer knutits upp, personer som mot alla odds överlevt svåra olyckor på järnvägen och nu engagerar sig för att få skolelever att respektera järnvägen.

För mer information, kontakta
Nils Eriksson, säkerhetsinformatör, 070-621 64 26
Beisi Sundin, samordnare skolinformation, 026-14 46 93
Tobbe Lundell, pressinformatör, 026-14 47 43

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.