Akademikerförbundet SSR

Tragiskt slut för idén om rätten till utbildning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:52 CET

Regeringen presenterade idag sin proposition om att införa avgifter för utländska studenter inom högre utbildning i Sverige. Förslaget är tänkt att träda i kraft från och med höstterminen 2011.

– Reformen är ett allvarligt brott mot principen att högre utbildning ska vara avgiftsfri. Det finns uppgifter om att alla europeiska länder som infört avgifter för utländska studenter före 2006 också har infört avgifter för landets egna studenter. Prislapparna sätts och administrationen riggas. Därmed är dammluckorna öppna för att också svenska studenter ska betala för sin utbildning., säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Den sociala snedrekryteringen kommer att öka och internationaliseringen och därmed den ökade kvaliteten kommer att minska. Danmark förlorade 70 procent av sina utländska studenter när de införde avgifter.

– Regeringen säger sig vilja stävja risken med den stängda högskolan genom att införa två stipendiesystem. Det enda det förslaget visar är att högskolan ska bli allt mer sluten, och sedan ska några symboliska åtgärder införas för ett fåtal riktigt fattiga och ett mycket begränsat antal väldigt begåvade. För alla andra är det tillgång på pengar som ska avgöra möjligheten att bedriva högskolestudier, i första läget för utländska studenter, men i förlängningen antagligen för alla, fortsätter Ursula Berge.

– Alla bör och ska ha samma ekonomiska möjligheter och förutsättningar till högre studier. Vi är emot regeringens förslag om att införa studieavgifter för studenter som befinner sig utanför EES-området, säger Studentrådets ordförande Nils Jobring.

– Det finns tre tunga argument emot: beslutet riskerar att på sikt leda till studieavgifter för svenska studenter, avgiftsinförande ökar kraftigt risken för en studiesocial snedrekrytering och det går emot idén om ett kunskapssamhälle för alla. Det blir en politisk ideologisk markering, som knappast kommer att öka resurserna i någon betydande utsträckning, utan istället skapar en diskriminering av vissa studenter, avslutar Nils Jobring.

 

För mer information ring Ursula Berge 0706-229605 eller Nils Jobring 0706-356492


Akademikerförbundet SSR organiserar 60 000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom SACO.

Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se