Svenska kyrkan

Traineeprogram i utlandsförsamlingarna

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:38 CEST

Kyrkoherden i Aten, Gunnar Lidén, viger ett svenskt par på Kreta. FOTO: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkan i utlandet inrättar tre traineeplatser. Tanken är bland annat att erbjuda präster och diakoner möjligheten att kombinera sin tjänst i en församling i Sverige med att periodvis arbeta i en utlandsförsamling.

Traineen är anställd i en församling i Sverige. Under minst tre perioder under ett år är personen tjänstledig från sin församlingstjänst i Sverige för att arbeta i en utlandsförsamling.

 – Svenska kyrkan i utlandet har mycket att lära av kyrkan hemma men jag tror också att församlingarna hemma i Sverige kan inspireras i sitt arbetssätt, säger Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet.

Första året testas traineeprogrammet i tre församlingar och kan sedan utökas till fler platser. Huvudsyftet med programmet är att hitta nya medarbetare men det är även viktigt att få till ett samarbete mellan utlandsförsamlingarna och församlingarna i Sverige.

 – Förhoppningen är att vi kan skapa ett intresse kring Svenska kyrkan i utlandet och genom att samarbeta med församlingarna i Sverige hoppas vi få kunna skapa möjligheter för präster och diakoner att prova på att jobba utomlands vid sidan av sin ordinarie tjänst, säger Anders Bergkvist

Syftet med programmet är:

·  Att skapa ambassadörer i Sverige för Svenska kyrkan i utlandet.

·  Att skapa intresse för Svenska kyrkan i utlandet som arbetsgivare bland anställda i Svenska kyrkan.

·  Att skapa relationer mellan församlingar i Sverige och utomlands.

·  Att börja ett samarbete mellan församlingar i Sverige och i utlandet med periodvisa anställningar utomlands.

·  Att dela med sig av arbetssätt och modeller från Svenska kyrkan i utlandet till hemmakyrkan, och vice versa.

·  Att få fler relativt nyutexaminerade personer att arbeta för Svenska kyrkan i utlandet

·  Att skapa en rekryteringsbas och att väcka en längtan efter att arbeta i Svenska kyrkan i utlandet.

Programmet pågår under minst ett år men kan i samråd med församlingen pågå under en längre period. Det vänder sig inledningsvis till präster och diakoner i Svenska kyrkan. Perioderna för anställning utomlands varar i minst 3 veckor. En utvärdering kommer att göras efter sex månader samt efter avslutat program.

Kontakt Anders Bergkvist, via pressekreterare Stefan Håkansson, 0768-00 01 02. 


Svenska kyrkan i utlandet finns till för utlandssvenskar, turister, au pair-ungdomar och många andra på drygt 40 platser i världen. Över 700 000 besök görs inom Svenska kyrkan i utlandet under ett år, och för många blir kyrkan ett andligt hem och ett socialt skyddsnät under vistelsen utomlands – inte minst i krissituationer. Mer information och adresser samt lokala webbplatser finns på www.svenskakyrkan.se/iutlandet.