DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Trakasserad elev får 75 000 kr i skadestånd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 14:19 CEST

Under en av Learnias bussförarutbildningar blev en manlig elev systematisk trakasserad av en lärare som sa nedsättande saker om mannens etniska tillhörighet och religion. Bland annat kallade läraren både eleven och förbipasserande " neger", "zigenare", "taliban" och så vidare. Läraren har också behandlat eleven på ett annat sätt än studiekamraterna genom att håna, raljera och ställa förnedrande frågor till honom under undervisningen. DO har nu träffat en förlikning med Lernia som innebär att företaget ska betala 75 000 kr i skadestånd till eleven.

- Det är dags att alla arbetsgivare inser att när det gäller diskriminering så har de ett strikt ansvar för hur deras personal agerar mot verksamhetens kunder. I många fall kan det därför vara nödvändigt att arbeta med personalens värderingar och fördomar, sägerAnders Wilhemlsson, jurist på DO.

Lernia beklagar det inträffade och menar att de uttalande som läraren gjort inte stämmer överens med företagets värderingar och människosyn. Utöver skadeståndet har Lernia också förbundit sig att utbilda personalen i diskrimineringsfrågor. Läraren som diskriminerade mannen är inte längre anställd hos Lernia. Han blev arbetsbefriad på grund av arbetsbrist.

Läs hela överenskommelsen
http://www.do.se/upload/do/forlikning/1746-2003ab23.pdf

För mer information
Pressansvarig Per Rahbek
Tel: 08-508 88 760
Mobil:070-99 58 760
E-post: per.rahbek@do.se