Riksidrottsförbundet

Trakasserier, hot och våld inom idrotten

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 10:14 CET

BRÅ:s rapport ”Motverka otillåten påverkan inom idrotten” som släpps idag visar på utsatthet i form av trakasserier, hot och våld mot olika funktioner inom bandy, basket, fotboll och ishockey. Dessutom har sportjournalister, sportfotografers, supporterpolisers och ordningsvakters utsatthet för otillåten påverkan undersökts.

– Det råder en tystnadskultur och normalisering som är förödande för idrotten. De som utövar otillåten påverkan har fått verka i det dolda alldeles för länge och det är dags att föra ut dessa individer i ljuset och minska deras skrämselkapital. När vi gör det är det också av största vikt att vi får stöd och att dessa frågor prioriteras av polisen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har under de senast åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottlighet. I går lanserades även en ny stödfunktion, stod@rf.se där Riksidrottsförbundet samverkar med brottsofferjouren för att kunna ge stöd åt brottsoffer inom idrotten.

– Det råder nolltolerans mot hot, och våld mot personer inom idrotten och genom vår samverkan med polismyndigheten och Brottsofferjouren vill vi signalera att du som är utsatt inte är ensam. Att höra av sig och berätta vad man utsätts för bidrar även till att vi minskar tystnadskulturen och normaliseringen och förminskar dessa individers inflytande, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har även tagit fram riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. 

Nyckelfaktorer för att lyckas, utdrag ur RF:s riktlinjer.

  • Vi verkar i en miljö där det är ok att lyfta dessa frågor och där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga vet vem inom respektive idrottsorganisation man ska vända sig till (säkerhetsansvarig eller motsvarande) som i sin tur har mandat och ansvar att agera i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga händelser, oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla, ska rapporteras till säkerhetsansvarig eller motsvarande.
  • Samtliga brott ska polisanmälas. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp, och för att gärningspersonen ska kunna gripas, men också för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
  • Polisanmälan ska göras av idrottsorganisationens säkerhetsansvarig eller motsvarande i dialog med den drabbade.

BRÅ:s rapport "Motverka otillåten påverkan inom idrotten"

Riksidrottsförbundets riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten

För mer information kontakta


Björn Eriksson 

Ordförande Riksidrottsförbundet 
070-626 46 06 

Lena Sahlin
Säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet
08-699 62 07