Tranås Ungdomsförening

Tranesbladet mars 2018 ute nu

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 12:15 CEST

Skåne Tranås var en gång den stora knutpunkten i sydöstra Skåne. Den är har sina rötter i medeltiden och är än idag en unik by inte enbart sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Näringslivet växer, till skillnad från många liknande byar och föreningslivet är efter 105 år fortfarande aktivt. Skåne Tranås har även en egen publikation - Tranesbladet som utkommer fyra gånger om året. Årets första nummer handlar om hur de framsynta byamännen startade elverk i den gamla munkamöllan och om hur elektriciteten kom till byn. I detta nummer kan vi även läsa om flyktinginvasionen för 73 år sedan, då 175 kvinnor från Polen inkvarterades i Södra skolan, om årets sommarkonsert på Klockarebacken, om byns ekologiska äppleodling, om hursom ett danskt sällskap fick bekanta sig med en skånsk spiddekaga och mycket mera.